Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Jak se přihlásit do nástavbového studia

Na podzim letošního roku se opět otevře nástavbové studium pro již vyučené. Žádané jsou obory strojírenské, elektrotechnické, gastronomické, dřevařské a stavebnické, a tomu odpovídá i nabídka škol. Na denní dvouleté studium se mohou těšit čerství absolventi středních odborných učilišť. Téměř polovina nabídek je pak určena pro dospělé, kteří mohou studovat při zaměstnání, a to v délce tří let. Školy budou otevírat především dálkovou formu. V soukromých školách si studium platíte. Školné se pohybuje od 8 do 24 tisíc ročně podle náročnosti oboru.  

♦       Podání přihlášky

Do denního studia podejte přihlášku s požadovanými dokumenty (např. lékařským potvrzením o vaší zdravotní způsobilosti) nejpozději do 15. března.

Pro studium při zaměstnání platí termín do 20. března. Formulář přihlášky pro nástavbové studium získáte ve střední škole a větších knihkupectvích, nebo jej stáhněte z www.msmt.cz

Letos si můžete podat jen dvě přihlášky.

♦      Přijímačky se často nekonají

Pokud se konají zkoušky - budou v období 22. - 30. dubna, a to jak pro denní, tak pro jiné formy studia. Dva týdny před konáním přijímaček obdržíte pozvánku s požadavky ke zkouškám. Testy se většinou skládají z českého jazyka, matematiky, cizího jazyka, ale také z všeobecných znalostí. Ale jen malé procento škol zkoušky pro „dálkaře“ skutečně organizuje. Většinou přijímají uchazeče na základě předchozích studijních výsledků a předložením výučního listu. 

 

Nahoru

Nová pravidla pro přijímačky na střední školu - aktuálně