Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Jak je to s rodným číslem?

Rádi bychom zdůraznili, že CEFIF nevyžaduje vaše reálná rodná čísla (RČ) a na všechna RČ ve formulářích uvedená pohlížíme jako na RČ fiktivní! Přesto vás žádáme, abyste nám do formulářů reálná RČ nepsali a a nevystavovali ani nás, ani sebe riziku jejich zveřejnění. RČ spadá pod ochranu osobních údajů a CEFIF nemůže zajistit potřebná opatření pro uchovávání těchto údajů.

Jak vytvořit fiktivní RČ?

RČ se skládá z deseti znaků (s výjimkou starších lidí, kteří mají obvykle RČ se znaky devíti). Šest před lomítkem, čtyři za ním. První dvě čísla určují rok narození, ten prosím udejte podle pravdy, umožní nám to rozpoznat učitele od žáků. Další dvě čísla ukazují měsíc narození (ženy přičítají k první z těchto dovu číslic 5) a poslední dvě čísla před lomítkem ukazují den narození.

Příklad:

Muž narozený 3. července 1991 bude mít začátek rodného čísla 910703. Žena narozená 26. prosince 1958 bude mít začátek RČ 586226.

Další čtyři čísla za lomítkem jsou doplňková. Stejně, jako si vymyslíme datum narození, tak si vymyslíme i tato čtyři čísla. Dbejte prosím na to, aby celé číslo nebylo dělitelné 11 (pravé RČ je násobkem 11 - schválně si to vyzkoušejte). Takže z našeho příkladu si onen mladý muž vymyslí RČ 910703/6658 a ověří si, jestli náhodou číslo není dělitelné 11. Což není a toto smyšlené RČ může použít do našeho formuláře.

Nahoru