Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Jaké jsou zásady tvorby deskriptorů a jak důležité je použití správných slov při jejich formulaci?

Deskriptory byly napsány tak, aby obsáhly celou šíři výsledků učení získaných nezávisle na vzdělávacím nebo organizačním kontextu, od základního vzdělání, přes školu a úroveň nekvalifikovaného pracovníka až po nejvyšší odborné nebo doktorské úrovně. Pokrývají pracovní a studijní situace, všeobecně vzdělávací i profesní uspořádání, počáteční i další vzdělávání a profesní přípravu, tj. všechny formy formálního a neformálního vzdělávání i informálního učení.

Navíc deskriptory odrážejí jak specializaci, tak i generalizaci. Proto dosažení vyšší úrovně nemusí nutně znamenat, že požadované znalosti a dovednosti jsou specializovanější, přestože tomu tak často bývá v akademickém a výzkumném kontextu. Postup z nižší do vyšší úrovně v určitých studijních a pracovních kontextech může také znamenat disponování širšími všeobecnými znalostmi.

Deskriptory jsou napsány tak, aby dostatečně rozlišily úroveň předcházející i následující a ukázaly výrazný pokrok v míře změny, který v porovnání s předcházející úrovní nastal (např. složitost znalostí, viz také otázka 8). Každá úroveň je postavena na úrovni předcházející a tu také zahrnuje. Nicméně ve snaze zachovat text co nejpřehlednější jsou opakování vynechána a deskriptory předchozích úrovní jsou zahrnuty jen implicitně.

Proto, aby se dosáhlo kontinuity a oddělenosti zároveň, byla k charakteristice úrovní použita klíčová slova (např. „teoretické a faktické znalosti" na čtvrté úrovni na rozdíl od „základních znalostí" na nižší  (první) úrovni nebo „specializovaných znalostí" na vyšší (páté) úrovni, nebo „dohled" nad pracovními/ studijními činnostmi jiných objevující se na úrovni 4 a 5, ale netýkající se úrovní nižších. Tato klíčová slova mohou být použita jako indikátory prahových úrovní. Úplné porozumění určité úrovni vyžaduje horizontální i vertikální čtení, kdy se musí brát v úvahu nižší a vyšší úroveň (viz také otázka 7).

Dalšími kritérii pro formulování deskriptorů byly: užití jen kladných vyjádření, vynechání žargonu, užití určitých a jednoznačných vyjádření (např.vyhýbání se termínům typu „vhodný") a zároveň snaha vyjádřit se co nejjednodušším a obecně použitelným způsobem. Proto jsou deskriptory současné tabulky EQF záměrně spíše obecně použitelné, např. ve srovnání s před-cházející verzí (viz také otázka 1 a 9). Názvy sloupců byly pragmaticky vybrány pro svou jednoduchost a srozumitelnost místo možná přesnějších odborných termínů, které však používá jen malá skupina odborníků (viz také otázka 3).

Nahoru