Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Jednotky výsledků učení

Jednotka je složka kvalifikace tvořená částí znalostí, dovedností a kompetencí požadovaných pro určitou kvalifikaci. Kvalifikace v zásadě sestává z více jednotek a tvoří ji celý soubor jednotek. Učící se tak může získat kvalifikaci shromažďováním požadovaných jednotek, jejichž získání dosáhl v různých zemích a v různých kontextech (formálním, neformálním a informálním).

 

Jednotky, které tvoří kvalifikaci, by měly být:

  • jasně a srozumitelně popsány pomocí odkazování na znalosti, dovednosti a kompetence, které obsahují;
  • vytvořeny a uspořádány koherentně ve vztahu k celkové kvalifikaci;
  • vytvořeny tak, aby bylo možné samostatně hodnotit a validovat výsledky učení, jež daná jednotka obsahuje.

Jednotka může být specifická pro jedinou kvalifikaci nebo může být společná více kvalifikacím. Očekávaných výsledků učení, které jednotku definují, může být dosaženo kdekoli a jakýmkoli způsobem. Jednotka tedy v zásadě nesmí být zaměňována za složku formálního programu výuky či poskytování odborné přípravy.

 

Pravidla a postupy pro vymezování charakteristik jednotek výsledků učení a pro kombinování a shromažďování jednotek za účelem získání té které určité kvalifikace vymezí příslušná instituce v souladu s národními, regionálními a odvětvovými pravidly.

 

Specifikace jednotky by měly obsahovat:

  • obecný název jednotky;
  • obecný název kvalifikace, k níž se jednotka vztahuje;
  • odkaz na zařazení kvalifikace podle úrovně EQF a případně NQF a na kreditové body ECVET spojené s danou kvalifikací;
  • výsledky učení, které jednotka obsahuje;
  • postupy a kritéria pro hodnocení těchto výsledků učení;
  • body ECVET spojené s danou jednotkou;
  • dobu platnosti jednotky, je-li to relevantní.

Nahoru