Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

KONCEPT – PODPORA ZVYŠOVÁNÍ ÚROVNĚ ZAMĚSTNANCŮ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb, které jsou rozděleny na tři  části. Uchazeč je povinen podat nabídku na celý předmět plnění, tedy na všechny tři  části.

Předmětem plnění první části je zpracování kapitoly s názvem „Podpora zvyšování úrovně zaměstnanců malých a středních podniků“, jež bude součástí analyticko-koncepční studie „Systémový rozvoj dalšího vzdělávání“ (analyticko-koncepční studie bude vytvořená v rámci IPn Koncept jako komplexní studie zahrnující vedle této i další oblasti dalšího vzdělávání – bližší informace na www.nuov.cz/koncept), a souvisejících a navazujících materiálů. Úkolem zpracovatele v této první části je komplexní zpracování písemných pokladů zahrnujících analytickou část, koncepční část a část ověření a připomínek, dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace. 

Předmětem plnění druhé části je pilotní ověření realizace vybraných návrhů podpory dalšího vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků (dále jen “MSP“). Úkolem zpracovatele v této druhé části je zužitkovat shromážděné poznatky a ověřit praktickou proveditelnost vybraných výstupů zpracovaných v části 1. Úkol spočívá v realizaci pilotních projektů, jejich důkladném vyhodnocení a navržení úprav výstupů části 1. Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky v této části je uvedena v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

Předmětem plnění třetí části je návrh a pilotní ověření systému řízení kvality vzdělávání zaměstnanců ve 3 malých a středních podnicích. Úkolem zpracovatele v této třetí části je využití všech poznatků nashromážděných v částech 1. a 2. k formulování návrhu systematických opatření zajišťujících dlouhodobě udržitelnou kvalitu dalšího vzdělávání zaměstnanců MSP. Realizace návrhu  musí být koordinována s aktivitou  „Kvalita dalšího vzdělávání“ projektu Koncept (bližší informace na www.nuov.cz/koncept). Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky  v této části je uvedena v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace. 


101026_Vyzva.doc 101026_Vyzva.doc (154,50 KB)

Nahoru