Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Výstupy realizační části

1. Analyticko-koncepční práce

Na základě současných východisek a dosavadních koncepčních materiálů (např. Dlouhodobý záměr, Strategie celoživotního učení, platné právní  předpisy ovlivňující další vzdělávání, atd.) je analyzován současný stav dalšího vzdělávání v ČR a na základě výsledků analýzy bude navrženo komplexní systémové prostředí pro další vzdělávání v následujících oblastech:

2. Sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce

Metodika informačního produktu pro Sektorové rady
Profil sektoru a Analýza vzdělávacích oborů – infoprodukt pro SR
Metodika informačního produktu pro NSK
Karty kvalifikací_infoprodukt pro NSK
Metodika informačního produktu pro vzdělavatele
Infoprodukt pro vzdělavatele
Metodika informačního produktu pro poradce
Infoprodukt pro poradce
Metodika informačního produktu pro vzdělavatele a poradce
Infoprodukt pro vzdělavatele a poradce
Návrh systému efektivního propojení informací

3. Kvalita dalšího vzdělávání

Vymezení rámce činností nezbytých pro realizaci uznávání výsledků DV - jaké činnosti zajišťovat pro fungování zákona č. 179/2006 Sb. - FINÁLNÍ VERZE

Návrh dílčí kvalifikace Lektor DV - kvalifikační standard
Typová pozice lektor DV

4. Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Monitoring dalšího vzdělávání
Kuchařka marketingu
Dvoumodulární e-learningový program

Prezentace z konference 13.6.2012

1.Charakteristika systémového prostřední DV - koordinační řízení a metodické ovlivňování DV

2. Stimulace poptávky po DV

3. Uznávání výsledků DV
4. Kvalita institucí a lektorů DV
5. Informační a poradenská podpora DV
6. Metodická podpora vzdělavatelů v oblasti marketingu a tvorby vzdělavacích programů
7. + 8. Slaďování nabídky DV s potřebami trhu práce + Monitoring DV
9. Další vzdělávání v MSP - část 1.
Další vzdělávání v MSP - část 2.Nahoru

Novinky

Výstupy realizační části

Materiály projektu Koncept k diskusi odborné veřejnosti. Materiál stáhnete kliknutím na konkrétní aktivitu (pokud je k dispozici)  

 

Koncept - nový projekt na pomoc dalšímu vzdělávání v ČR

Díky projektu Koncept by měli lidé získat lepší přístup k dalšímu vzdělávání, měli by mít k dispozici širokou nabídku kvalitních kurzů odpovídajících potřebám trhu práce, dostatek hodnověrných informací a také poradenské služby.  

 

Dlouhodobý záměr vzdělávání

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2007 je zpracováván na základě § 9 - 11 a § 185 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).    

 

další novinky