Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Podrobněji o cílové skupině

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou všichni potenciální účastníci dalšího vzdělávání. Potřeby této velmi početné cílové skupiny detailně analyzuje Strategie celoživotního učení ČR. Příslušníci této skupiny budou vytvořením systémových mechanismů v dalším vzdělávání podpořeni při naplňování své vlastní i objektivně dané potřeby doplňovat, inovovat a rozvíjet své kompetence a získat tím lepší možnosti uplatnění na tuzemském i evropském trhu práce.      

 

Významnou cílovou skupinou jsou také vzdělávací instituce, které poskytují další vzdělávání. Jde o velmi rozmanitou skupinou - patří k nim školy a velké mezinárodní vzdělávací agentury a firmy s širokou nebo naopak specializovanou vzdělávací nabídkou, ale i malé vzdělávací instituce nebo firmy, kde vzdělávání je pouze jednou z mnoha jejich činností. Vzdělávací instituce budou podpořeny zejména metodicky v oblasti marketingu vzdělávacích potřeb a tvorby vzdělávacích programů.

 

Z projektu budou mít dále užitek zaměstnavatelé, kteří chtějí podporovat vzdělávání svých zaměstnanců a tím zkvalitňovat lidské zdroje pro konkurenceschopnou ekonomiku. Projekt se zaměří zejména na potřeby malých a středních podniků, které mají horší možnosti podporovat další vzdělávání svých zaměstnanců z vlastních zdrojů.

 

V projektu se počítá se zapojením institucí a organizací, které průběžně svou činností podporují rozvoj systému dalšího vzdělávání.

Nahoru

Novinky

Výstupy realizační části

Materiály projektu Koncept k diskusi odborné veřejnosti. Materiál stáhnete kliknutím na konkrétní aktivitu (pokud je k dispozici)  

 

Koncept - nový projekt na pomoc dalšímu vzdělávání v ČR

Díky projektu Koncept by měli lidé získat lepší přístup k dalšímu vzdělávání, měli by mít k dispozici širokou nabídku kvalitních kurzů odpovídajících potřebám trhu práce, dostatek hodnověrných informací a také poradenské služby.  

 

Dlouhodobý záměr vzdělávání

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2007 je zpracováván na základě § 9 - 11 a § 185 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).    

 

další novinky