Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Strategie celoživotního učení ČR

Zprac. kol. pod vedením Z. Somra; Editor O. Kofroňová ; Vydal Národní ústav odborného vzdělávání Praha, 20. prosince 2006  

Text publikace Text publikace (725,00 KB)


Vedoucí zpracovatelského týmu: RNDr. Zdeněk Somr

Editor: PhDr. Olga Kofroňová, Ph.D.

 

Členové zpracovatelského týmu:

Ing. Věra Czesaná, CSc. (kap. 2.1; 2.2.1; 2.2.4; 3.3.3; 4.2)

Ing. Věra Havlíčková (kap. 1.3; 1.4)

Ing. Martina Holíková (kap. 2.2.4)

PhDr. Olga Kofroňová, Ph.D. (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 3.3.1;

PhDr. Helena Marinková, Ph.D. (kap.2.2.4)

Ing. Zdeňka Matoušková CSc; (kap. 2.1; 2.2.1; 2.2.4; 3.3.3; 4.2)

Mgr. Irena Palánová (kap. 3.4; 4.1)

Ing. Ivana Procházková (kap. 1.3; 1.4; 2.2.2; 3.3.1)

RNDr. Helena Zlámalová, CSc. (kap. 1.3; 1.4; 2.2.3; 3.3.2)

Nahoru

Novinky

Výstupy realizační části

Materiály projektu Koncept k diskusi odborné veřejnosti. Materiál stáhnete kliknutím na konkrétní aktivitu (pokud je k dispozici)  

 

Koncept - nový projekt na pomoc dalšímu vzdělávání v ČR

Díky projektu Koncept by měli lidé získat lepší přístup k dalšímu vzdělávání, měli by mít k dispozici širokou nabídku kvalitních kurzů odpovídajících potřebám trhu práce, dostatek hodnověrných informací a také poradenské služby.  

 

Dlouhodobý záměr vzdělávání

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2007 je zpracováván na základě § 9 - 11 a § 185 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).    

 

další novinky