Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Konec roku

Vážení přátelé,

dovolte mi abych vám všem jménem CEFIF poděkoval za spolupráci v tomto kalendářním roce a popřál vám pěkné Vánoce a mnoho úspěchů v kalendářním roce 2010, a to zejména u maturitní zkoušky a u přijímacích zkoušek na vysokou školu.

Ing. Lukáš Hula,
vedoucí CEFIF

Nahoru