Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Kurikulum S

obr_kurikulum2.jpg Projekt Kurikulum S - Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání je tříletý národní projekt, který realizuje MŠMT ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání jako partnerem. Projekt navazuje na ověřování školních vzdělávacích programů (ŠVP), které se uskutečnilo v rámci předchozího projektu Pilot S a potrvá do března 2012.  

IDJ_AN012_031.jpgHlavní náplní a cílem projektu Kurikulum S je přímá bezplatná pomoc učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům odborných škol a konzervatoří při jejich reformě. Pomoc při  řešení problémů při tvorbě a zavádění ŠVP podle rámcových vzdělávacích programů nabízí školám formou konzultací, seminářů a workshopů jak Národní ústav odborného vzdělávání, tak regionální konzultační centra. Ta vznikla v rámci projektu v říjnu 2009 v jedenácti krajích při vybraných školách a dalších vzdělávacích institucích a během jara 2010 budou zřízena ještě další tři konzultační centra ve třech krajích. Konzultační centra nabízejí školám možnost konzultací k tvorbě ŠVP v centru nebo přímo ve škole, praktické workshopy pro učitele a také umožňují školám výměnu zkušeností mezi sebou.

IDJ_AN012_032.jpgKromě pomoci školám projekt podporuje i různé formy spolupráce mezi školami a sociálními partnery i mezi školami navzájem tím, že monitoruje různé formy spolupráce, shromažďuje a  prezentuje příklady dobré praxe. Další aktivitou projektu je dokončení pokusného ověřování pilotních ŠVP, které byly vytvořeny v  systémovém projektu Pilot S. Poznatky z pokusného ověřování výuky podle pilotních ŠVP a ze zkušeností pilotních škol budou sloužit nejen pro inovace ŠVP těchto škol, ale i pro ostatní odborné školy.

Více informací o projektu na www.kurikulum.nuov.cz.

Nahoru