Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Berlin entdecken

Příklad dobré praxe; téma: Jazykové vzdělávání; žákovský projekt  

Autor/autoři: Mgr. Kateřina Paseková

Škola: Gymnázium a střední odborná škola pedagogická Čáslav, Masarykova 248, 286 26 Čáslav

www.gymcaslav.cz

 

Uplatnění projektu:

 • obor vzdělání: vhodné pro všechny obory vzdělání
 • ročník: dle uvážení učitele, lépe vyšší ročníky
 • oblast/oblasti vzdělávání: člověk a společnost
 • základní vyučovací předmět; příp. mezipředmětové vztahy: německý jazyk (po úpravě samozřejmě vhodné i pro jiný cizí jazyk), základy společenských věd, dějepis, zeměpis, výtvarná výchova


Cíle projektu:

 • motivovat žáky k výuce cizích jazyků přirozenou cestou
 • zamezit žákům ve větší míře komunikovat v českém jazyce
 • rozšířit vědomosti ohledně reálií, ale i způsobu života, zvyklostem, obyčejům, kultury v cizím městě
 • odbourat u žáků ostych a strach z komunikace v cizím jazyce
 • podporovat samostatnost


Anotace:

Žáci plní zadané úkoly v cizím, německy mluvícím městě a poznávají tak jeho kulturu, historii i současnost. Jsou nuceni se domlouvat německým jazykem v přirozeném prostředí, to je motivuje k učení se cizím jazykům. Oproti práci ve škole nemají možnost komunikovat v češtině. Tato zkušenost je zbaví strachu ze samostatného cestování do ciziny. Tento projekt motivuje žáky k cestování po cizí zemi, učí je samostatnosti, odvaze, probouzí v nich zájem o cizí kultury. Žáci pracují ve dvojicích, jedná se o velmi tvůrčí a samostatnou práci.

 

Klíčová slova:

Berlín, historie, kultura, památka, kulturní událost, DDR, Berlínská zeď, každodenní život obyvatel Berlína

 

Typ projektu:

 • délka realizace: 5 dní
 • dle počtu zúčastněných: párový
 • dle místa realizace: mimoškolní, v Berlíně

 

Výstup projektu:

 • prezentace splněných úkolů každý den večer na místě,
 • po návratu do ČR prezentace výsledků a průběhu pobytu před třemi dalšími třídami ze školy, seznámení s fotografiemi, mapami, brožurami, zážitky…
 • vítěz bodování má právo podílet se s vyučujícím na tvorbě a přípravě dalšího žákovského projektu, navrhuje samostatně téma a možnosti řešení.

 

Obsah projektu:

Žáci plní zadané úkoly v cizím, německy mluvícím městě a poznávají tak jeho kulturu, historii i současnost. Jsou nuceni se domlouvat německým jazykem v přirozeném prostředí, to je motivuje k učení se cizím jazykům. Oproti práci ve škole nemají možnost komunikovat v češtině. Tato zkušenost je zbaví strachu ze samostatného cestování do ciziny. Tento projekt motivuje žáky k cestování po cizí zemi, učí je samostatnosti, odvaze, probouzí v nich zájem o cizí kultury. Žáci pracují ve dvojicích, jedná se o velmi tvůrčí a samostatnou práci.

 

Realizace a organizační zajištění projektu:


 1. 1. den – příjezd do Berlína

Ještě na cestě si žáci prostudují články a obrázky o Berlíně, které připravil vyučující, nebo které si sami obstarali. Učitel je upozorní, že kdo má největší znalosti ohledně Berlína, má také největší šanci projekt vyhrát. Žáci se tak připraví na vlastní 5denní aktivitu. Po příjezdu na místo učitel materiály sebere a zadá první celodenní úkol, žáci pracují ve dvojicích. Tyto dvojice zůstávají stejné po celou dobu pobytu a průběhu projektu.

Úkoly pro 1. den:

 • Dopravte se k místům, kde stála Berlínská zeď. Sami musíte najít správný dopravní prostředek a zvolit způsob cestování. Je na vás, zda použijete mapy, turistické informace, zeptáte se kolemjdoucích…
 • Navštivte: Mauerpark, Pariser Platz, Brandenburger Tor, East Side Gallery. Na každém z těchto míst se vyfotografujte. Vyberte, které z míst je podle vás nejzajímavější a obstarejte si o něm letáky.
 • Podle letáků si připravte prezentaci na 10 minut, která proběhne večer na ubytovně.
 • Dále pracujte se všemi dostupnými informačními médii a zjistěte, kdy a jak probíhala stavba Berlínské zdi, kdy padla, kolik lidí kvůli ní zemřelo.
 • Vyberte jednu kulturní událost, která souvisí s Berlínskou zdí a bude se v budoucnosti konat. Vyrobte reklamní leták na tuto akci a připravte si o této akci prezentaci, pokuste se zlákat spolužáky k návštěvě této akce.

Večer na ubytovně proběhne prezentace všech žákovských prací, tedy kontrola fotografií, prezentací, údajů o Berlínské zdi, kulturní události, letáků. Učitel po každé prezentaci práce krátce zhodnotí. Po proběhnutí všech prezentací se skupiny vzájemně za odvedenou práci obodují 0 až 10, body se pečlivě zapíší.

 

 1. 2. den – Berlínské památky

Úkoly pro 2. den:

 • Navštivte ve dvojicích berlínské památky: Alexanderplatz, Berliner Dom, Berliner Rathaus, Fernsehturm, Gedächtniskirche, Reichstag. Mapa vám pomůže. Harmonogram cestování si sestavte sami.
 • U každé památky se vyfotografujte a připravte o ní referát (německy) na 15 vět.

Večer na ubytovně probíhají žákovské výstupy. Nejprve každá dvojice mluví o tom, jakým způsobem probíhal jejich den (doprava, časový horizont, kde měli pauzu…). Následně pak prezentují informace o památkách (k prezentaci lze použít osnovu, nikoli však celý připravený text). Následně žáci navrhnou, jak by se tento výlet dal příště lépe organizačně zvládnout, v jakém pořadí památky navštívit a jakou památku by bylo vhodné na seznam navštívených doplnit. Na konci výstupů následuje krátké hodnocení učitele. Shrne, co chybělo, co bylo pěkné. Skupiny se opět navzájem obodují.

 

 1. 3. den – DDR, nostalgie

Úkoly pro 3. den:

 • Vysvětlete pojem nostalgie, zodpovězte, jak vznikl.
 • Vydejte se na putování Berlínem a zodpovězte otázku, jak DDR zanechala na městě stopu dodnes. Fotografujte! Jako návrh kudy vaše cesty směrovat, doporučuji následující trasu (jde pouze o doporučení, lze volit i jinak): Karl-Marx-Allee, Alexanderplatz, Wohnhaus von Erich Honecker.
 • Do slepé mapy zakreslete vaši trasu, památky, které jste viděli, doplňte mapu jednoduchými skicami těchto památek.
 • Připravte si vyprávění příběhu, který se vám dnes opravdu stal (v němčině) na 10 minut.

Večer prezentace, bodování. Večerní program: promítání filmu Good bye, Lenin. Následné porovnání filmu s našimi předchozími očekáváními a tím, co jsme viděli během dne v Berlíně. Diskuze.

 

 1. 4. den – Ze života Berlíňana

Cílem je co nejblíže se seznámit s každodenním životem obyvatel Berlína.

Úkoly pro 4. den:

 • Zjistěte:

-       Jak tráví den Berlíňané?

-       Jak často chodí do kina, divadla, restaurace?

-       Za co nejvíce vydávají peníze?

-       Jak vypadá jejich rodinný život?

-       Jaké mají podmínky na pracovišti, jaké jsou jejich pracovní šance?

-       Je nějaké oblíbené jídlo obyvatel Berlína?

-       Mají nějaké oblíbené místo setkávání?

-       Jak moc se zajímají o politiku a jak moc politika ovlivňuje jejich život?

-       Chrání životní prostředí? Jakými prostředky?

-       Jaké podmínky mají žáci na školách, jak školy vypadají, srovnejte s naší školou.

-       Jak se liší němčina, kterou se mluví v Berlíně, od němčiny, kterou se učíme ve škole?

 • Všechny tyto otázky, ale i další, které se životem Berlína souvisí, zodpovězte. Všechny odpovědi podepřete fotografiemi, letáky, články z novin a internetu, zprávami z TV, rozhovory s lidmi na ulici a pozorováním…

Večer opět prezentace, při bodování se skupiny zaměří na to, jaká skupina poskytla nejvíce informací skutečně o každodenním životě obyvatel Berlína.

 

 1. 5. den – Žáci již poznali Berlín

Úkoly pro 5. den:

 • Představte si, že jste zástupci cestovní kanceláře, a připravte třídenní cestu pro manželský pár z Prahy do Berlína.
 • Navrhněte způsob dopravy, ubytování, vždy s ohledem na cenu a praktičnost řešení, harmonogram jejich návštěvy. Časově rozvrhněte návštěvy památek kulturních akcí, náplně večerů…
 • Připravte také předběžný rozpočet cesty. Navrhovanou cestu znázorněte do slepé mapy.

K nalákání potenciálních zákazníků žáci použijí fotografie, které v Berlíně pořídili, či informační letáky. Když jsou žáci s prací hotovi (příprava na prezentaci trvá asi 3 hodiny), své návrhy (v němčině) přednesou před ostatními skupinami (samotné prezentace všech skupin trvají asi 2 hodiny). Ty mají návrhy opět obodovat.

Odjezd domů.

 

Nutné prostředky pro řešení projektu:

 • fotoaparát do každé dvojice,
 • mapy Berlína, mapy veřejné dopravy Berlína, knihy a brožury o Berlíně, obrázky Berlína, slepá mapa Berlína,
 • mobilní telefon s uloženým číslem vyučujícího,
 • výtvarné a psací potřeby, sešit nebo poznámkový blok.

Zájezd si financují žáci sami. Cena jízdného vlakem je okolo 2000 Kč - zpáteční jízdenka. České dráhy ale nabízejí i různé akce, viz zde: 
https://www.cd.cz/mezinarodni-cestovani/eurotrip-vlakem-za-zazitky/-6857/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=eurotrip_dalkovka
Pro vyhledání ubytování doporučuji www.hostelsclub.cz. Lze jej pořídit za 15 euro den/osoba. Jídlo doporučuji brát si s sebou z Čech, Berlín není levná metropole. Je dobré mít okolo 50 euro kapesné. 
Jednoho žáka by tato cesta měla tedy vyjít okolo 5000–6000 Kč.

 

Vyhodnocení výsledků a hodnocení žáků:

Po každovečerní prezentaci v Berlíně se přidělují body za splněné úkoly. Ke každé prezentaci se vyjádří i učitel, shrne to podstatné. Na konci pobytu se sečtou body, které si za jednotlivé prezentace žáci sami ukládali. Po návratu do školy jsou svolány 3 další třídy jako diváci a rozhodčí zároveň. Žáci, kteří se účastnili pobytu, dostanou za úkol vybrat ze svých materiálů 30 nejzajímavějších minut povídání, obrázkových prezentací atd. a prezentují je. Každý žák z ostatních tříd udělí 1 bod skupině, která byla podle něj nejlepší, nejzajímavější, od které se nejvíce dozvěděl. Na závěr se body sečtou a vyhlásí se vítěz. Výherci jsou vyhlášeni ve školním rozhlase, zmíněni ve školním časopise a mají právo spolupracovat s vyučujícím na návrhu a přípravě dalšího žákovského projektu.

 

Použitá literatura a jiné zdroje:

 • pro řešitele projektu (pro žáky): slovníky, mapy, slepé mapy, mapy veřejné dopravy Berlína, internet
 • použitá autorem při tvorbě/přípravě:

­   www.berlin.de,

­   https://www.ostalgie-nein-danke.de/

 

Reflexe projektu:

Žáci jsou zprvu zmateni a cítí strach z toho, že by se měli sami vydat po stopách cizího města. Je důležité je upozornit, aby nikdy neopouštěli dvojice, které utvořili, a vždy zůstávali ve dvou. Dále je opakovaně upozorníme, že v případě jakýchkoli nejasností mají volat na učitelův mobilní telefon. Po kratší době žáci své obavy ztratí, začnou cítit dobrodružství, vlastní zodpovědnost, zažijí pocit úspěchu, pokud se domluví s rodilým mluvčím. To v nich probouzí chuť se i nadále v cizím jazyce zlepšovat. Význam tohoto projektu je obrovský, bouráme v žácích ostych z nových zemí a cizích jazyků, probouzíme zvídavost, posilujeme toleranci vůči jiným kulturám. Žáci jsou nuceni pracovat ve dvojici, komunikovat, argumentovat, najít kompromis, a to zcela samostatně bez zásahu vyučujícího.

Třídy, které zveme na prezentaci, mohou být paralelní, je ale vhodné pozvat i žáky, kteří se budou projektu účastnit příště. Je to vhodná motivace.

 

Realizací tohoto projektu jsou rozvíjeny zejména tyto KK:

 • kompetence k učení – žáci sami vyhledávají informace o Berlíně a jeho památkách, třídí je, pracují s nimi, prezentují je;
 • kompetence k řešení problémů – žáci hledají informace, samostatně řeší problémy, zjišťují, zda jejich zvolený postup byl správný, přímo v praxi vidí, zda úkol vyřešili;
 • kompetence komunikativní – žáci prezentují výsledky své práce každý den, často komunikují mezi sebou, ale i na ulici;
 • kompetence sociální a personální – žák spolupracuje ve skupině, komunikuje i s pedagogem, ovládá své chování, jedná a chová se v cizím prostředí;
 • kompetence občanské – žáci jsou v cizím prostředí Berlína nuceni se zodpovědně a rychle rozhodovat, objevují, jaké jsou rozdíly ve způsobu života u nás a v Německu;
 • kompetence pracovní – žák musí zpracovat dané úkoly, využívá, jak jen nejlépe umí, své zkušenosti, snaží se být praktický.

 

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky