Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Pilotní školy spolupracují s více než 400 sociálními partnery

Jednou z klíčových aktivit projektu Kurikulum S je problematika vzájemné spolupráce škol a sociálních partnerů, zejména zaměstnavatelů. Při spolupráci mezi podniky a školami mají žáci možnost doplnit své teoretické znalosti i praktickými poznatky a seznámit se s reálným pracovním prostředím. Znalosti, schopnosti a dovednosti absolventů škol pak lépe odpovídají požadavkům trhu práce.  

Proběhlo dotazníkové šetření mezi pilotními školami

ImageKrátce po zahájení projektu Kurikulum S se uskutečnilo mezi  pilotními školami úvodní dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit základní informace o spolupráci škol a zaměstnavatelů, a to zejména při zajišťování odborné praxe a odborného výcviku žáků v různých oborech vzdělávání.

Z 27 pilotních škol dotazníky vyplnilo a zaslalo zpět 26 škol. Dotazníky však ne vždy obsahovaly všechny požadované údaje v takové formě, kterou by bylo možno bez dalšího zjišťování využít.

Údaje o odborné praxi zaslalo 23 škol, 7 z nich neuvedlo délku spolupráce. Celkový počet firem a institucí spolupracujících s příslušnými pilotními školami je 419. Délka jejich spolupráce se pohybuje ve značném časovém rozmezí, převažuje interval 3 až 15 let.

Informace o odborném výcviku zaslalo 14 škol, 4 školy neuvedly délku spolupráce. Celkový počet uváděných spolupracujících firem a institucí je 379. Délka spolupráce je obdobná jako u odborné praxe.

V 8 školách realizují vzdělávací formu fiktivních firem v celkovém počtu 58. Jedná se převážně o obchodní akademie nebo školy s obory zaměřenými na obchod a podnikání.

 

Konkrétní příklady spolupráce škol se sociálními partnery

 

  • Střední škola řemesel a služeb v Jablonci uvedla, že si žáci v oborech s maturitní zkouškou hledají pro odbornou praxi firmy samostatně. S těmi pak škola sepisuje smlouvy o provádění praxe včetně zprávy o průběhu a vyhodnocení činnosti žáka na praxi.
  • Střední škola hotelová a služeb v Kroměříži uvedla, že velmi cennými sociálními partnery jsou partneři zahraniční. Jedná se o gastronomická zařízení ve Francii, Německu, Itálii, Španělsku, Řecku, Polsku a Slovensku. Kontakty s těmito partnery vychází z předcházející spolupráce v rámci projektů Leonardo da Vinci, Socrates, Tandem nebo přímo z dvoustranných jednání s konkrétními partnery.
  • Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola v Turnově uvedla, že s uvedenými firmami spolupracuje více než 5 let. Některé firmy, zejména restaurace, se občas mění z důvodů změny majitele či provozovatele, ale škola má stále dostatek těch, se kterými úzce spolupracuje a kde žáky chtějí na odborné praxe.
  • Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola ve Varnsdorfu uvedla, že škola má celkem 160 externích pracovišť pro žáky střední školy a VOŠ. Odbornou praxi na externích pracovištích zajišťuje škola více než 8 let.

 

Libuše Burešová, Pavel Petrovič

 

Školám děkujeme za poskytnuté informace.

 

Počet firem a institucí spolupracujících s pilotními školami

 

Škola

Odborná praxe

Odborný výcvik

Fiktivní firma

1

SOŠ a SOU obchodní, Brno

5

27

6

2

Integrovaná střední škola automobilní, Brno

27

5

0

3

SPŠ chemická, Brno

39

-

0

4

SOŠ elektrotechnická, COP přípravy, Hluboká nad Vltavou

1

1

0

5

Česká zemědělská akademie v Humpolci, SŠ, Humpolec

7

4

2

6

SŠ průmyslová strojnická, technická a VOŠ Chrudim

28

17

0

7

SŠ řemesel a služeb Jablonec nad Nisou

neuvedeno

60

0

8

Integrovaná střední škola Klatovy

5

27

0

9

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

5

10

1

10

VOŠ stavební a SPŠ stavební arch. J. Letzela, Náchod

78

1

0

11

Střední škola polytechnická, Olomouc

4

5

0

12

Střední zahradnická škola, Ostrava – Hulváky

41

-

0

13

SPŠ chemická akad. Heyrovského a Gymnázium, Ostrava – Zábřeh

31

-

0

14

Obchodní akademie Pelhřimov

neuvedeno

-

39

15

Hotelová škola, VOŠ hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Poděbrady

7

-

0

16

Integrovaná SŠ hotelového provozu a služeb Příbram

11

60

0

17

VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

14

12

1

18

Integrovaná SŠ technická a ekonomická Sokolov

21

27

0

19

Střední odborná škola Stříbro

4

-

1

20

VOŠ a SPŠ, Šumperk

5

-

5

21

Obchodní akademie, Hotelová škola a SOŠ, Turnov

31

91

0

22

Střední uměleckoprůmyslová a VOŠ Turnov

18

-

0

23

SOŠ automobilní a SOU automobilní, Ústí nad Orlicí

4

12

0

24

VOŠ a SPŠ Varnsdorf

neuvedeno

neuvedeno

0

25

Obchodní akademie Vlašim

25

-

3

26

SPŠ polytechnická – COP Zlín

8

20

0

Zkratky: SOŠ – střední odborná škola, SOU – střední odborné učiliště, SPŠ – střední průmyslová škola, COP – centrum odborné přípravy, SŠ – střední škola, VOŠ – vyšší odborná škola

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky