Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Spolupráce firmy Oblastní nemocnice Příbram, a. s. se středními odbornými školami

Příklad dobré praxe;  téma: Spolupráce se sociálními partnery  

Informace o zaměstnavateli
Název společnosti: Grandhotel Pupp Karlovy Vary, a. s.
Sídlo: Mírové náměstí 2, 360 91 Karlovy Vary
Obor: Hotelnictví a gastronomie, turismus
Účastníci řízeného rozhovoru:
Mgr. Leona Preňková, vedoucí oddělení lidských zdrojů; Lenka Smetanová, ředitelka Střediska
praktického vyučování v Grandhotelu Pupp; Ing. Aleš Procházka, training manager
Autor řízeného rozhovoru: Bc. Dagmar Vašková
Představení společnosti
GRANDHOTEL PUPP je světově známý luxusní hotel, jehož historie se píše již od roku 1701. GRANDHOTEL
PUPP se stal tradičním symbolem Karlových Varů, místem komfortu a prvotřídních služeb
pro hosty z celého světa. V současné době nabízí hostům ubytování ve 228 stylově zařízených
pokojích, suitech a apartmá, gastronomické zážitky v osmi restauracích a barech, odpočinek v lázních
Royal Spa a potěšení ze hry v Casinu. V hotelu se rovněž nachází sály vhodné pro pořádání
konferencí a kongresů; pravidelně se zde koná například Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary.
Společnost GRANDHOTEL PUPP a. s. v současnosti zaměstnává 196 zaměstnanců.
Popis konkrétní spolupráce
Společnost GRANDHOTEL PUPP a. s. spolupracuje se středními odbornými školami dvěma
způsoby – jedním jsou praxe v podniku, které umožňují absolvovat žákům různých odborných
škol z ČR, druhým způsobem je provozování Střediska praktického vyučování, ve kterém
se žákům ze Středního odborného učiliště stravování a služeb Karlovy Vary dostává odborného
výcviku.
Mezi školy, které posílají své žáky pravidelně na praxi do hotelu, patří Integrovaná střední škola
hotelového provozu, obchodu a služeb Příbram; Hotelová škola Teplice; Hotelová škola BOHEMIA
Chrudim; AHOL Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství Ostrava.
Spolupráce mezi GRANDHOTELEM PUPP a středními odbornými školami úspěšně funguje již více
než 15 let. Některé školy posílají své žáky na praxi v rámci školního roku, jiné pouze během letních
prázdnin. Na pravidelnou praxi během školního roku do hotelu (převážně do obsluhy, výjimečně do
42 43
výroby) přijíždějí 2 studenti z hotelové školy v Teplicích a 2 z Chrudimi. Žáci z ISŠ Příbram a AHOL Ostrava
absolvují praxi v létě nebo pomáhají během konferencí či filmového festivalu, kdy se příprav
účastní 10 žáků ve výrobě.
Intenzivní spolupráce tedy funguje se čtyřmi stálými školami. Na nezájem ze strany škol si v GRANDHOTELU
PUPP nemohou stěžovat. Leona Preňkovák tomu říká: „Během školního roku se další školy
zajímají o případnou spolupráci, ale my jejich nabídky nemůžeme využít, jelikož žáků na praxi již máme
dostatek. Počet žáků nemůže přerůst hranici, kdy bychom nebyli schopni zaručit zkušený personál, který
se jim bude věnovat.“
Středisko praktického vyučování Grandhotel Pupp o. p. s. navazuje na dlouholetou tradici učňovského
školství v Grandhotelu Pupp a sahá až do druhé poloviny minulého století. Již více než padesát
let se v tomto hotelu připravují a vychovávají kvalifikovaní pracovníci hotelového průmyslu a gastronomie.
Učňovské zařízení je zřízeno a podporováno akciovou společností GRANDHOTEL PUPP Karlovy
Vary, a. s. Patří k významným vzdělávacím centrům hotelového průmyslu, gastronomie a lázeňství.
Stovky absolventů působících v gastronomii začalo svou kariéru absolvováním učebního oboru právě
v Grandhotelu Pupp a zastávají významná postavení nejen v České republice, ale i v zahraničí.
Ve své kategorii patří Středisko praktického vyučování Grandhotelu Pupp k zařízením s nejlepšími
výsledky. Českou školní inspekcí je hodnoceno jako
nadprůměrné.
Středisko každoročně přijímá žáky s ukončenou
povinnou školní docházkou prostřednictvím Středního
odborného učiliště Karlovy Vary. Vyučit se je možné
v těchto oborech: kuchař / kuchařka, číšník / servírka,
cukrář, nebo lze vystudovat čtyřletý maturitní
obor gastronomie.
S novým školským zákonem z roku 2004 si již
GRANDHOTEL PUPP nemůže žáky vybírat, což rozvádí
dál paní Smetanová: „Od té doby, co vstoupil
v platnost nový školský zákon, si již nemůžeme vybírat
žáky, kteří u nás budou absolvovat odborný výcvik,
což pro nás není ideální. Nemáme příležitost zjistit, jak
moc motivovaný uchazeč je, zda má opravdový zájem
o odborný výcvik u nás apod. Žák je nám přidělen dle
prospěchu, laťka se během let snížila z průměru známek
1,9 na 2,45. Chodí k nám tedy žáci s horším prospěchem
než dříve a často jsou méně ochotní a šikovní,
než na co jsme byli zvyklí.“
Odborný výcvik probíhá pod vedením zkušených
učitelů odborné výchovy v moderních výrobních
a odbytových střediscích GRANDHOTELU PUPP. Žáci
pracují v cyklickém vyučování, tedy týden tráví ve
škole teoretickou přípravou, týden na praxi. Jejich
celkový počet je aktuálně 77. Kromě praxe rádi chodí
do hotelu na brigády v létě nebo o víkendu.
Pro žáky je velkou motivací a zároveň odměnou
účast na přípravách významných akcí, jakými jsou
Mezinárodní filmový festival, Šlechtický ples, Tourfilm
a další. Snahou školského zařízení je i vzájemné
srovnávání dovedností s ostatními vrstevníky, proto
se žáci pravidelně zúčastňují odborných kuchařských,
cukrářských, barmanských a baristických soutěží, kde získávají četná přední umístění. Materiální
zajištění pro odbornou výuku je na velmi vysoké úrovni.
Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky obdrží absolvent VÝUČNÍ LIST Středního odborného
učiliště stravování a služeb Karlovy Vary a CERTIFIKÁT GRANDHOTELU PUPP o úspěšném absolvování
praxe v rámci studia. Tyto dokumenty jsou dokladem o dosaženém stupni odborného vzdělání a profesní
úrovni.
Efekty partnerství
Zástupci GRANDHOTELU PUPP hodnotí spolupráci se školami takto: „Máme výborné zkušenosti se zaměstnáváním
učňů, kteří u nás absolvovali odborný výcvik nebo praxi. Takoví uchazeči perfektně znají
pracovní prostředí v hotelu a nám se zjednoduší zaučování nového zaměstnance. Tento rok jsme například
přijali do stavu šest našich bývalých žáků. Dalším efektem partnerství se školami je fakt, že nám žáci
pomáhají, když pořádáme velké společenské akce, jako jsou plesy, konference nebo filmový festival.“

Informace o zaměstnavateli

Název společnosti: Oblastní nemocnice Příbram, a. s.

Sídlo: Podbrdská 269, 261 95 Příbram V

Obor: Zdravotnictví

Účastník řízeného rozhovoru: MUDr. Stanislav Holobrada, ředitel oblastní nemocnice Příbram

Autor řízeného rozhovoru: Ing. Petr Spousta

 

 

Představení společnosti

 

Nemocnice působí v oblasti Příbramska, kde je největším a nejdůležitějším poskytovatelem zdravotnických služeb. Zajišťuje užší spádovou oblast pro cca 150 tisíc obyvatel, regionální spádovou oblast pro cca 250 až 300 tisíc obyvatel a v některých oborech přesahuje spádovost nemocnice nejen region Příbramska, ale i samotný Středočeský kraj.

Nemocnice poskytuje komplexní zdravotní péči v plném rozsahu všech zdravotnických služeb, provozuje lékárenskou péči, dopravní službu a vozově zajišťuje pohotovost. Cílem nemocnice je poskytovat stále kvalitnější zdravotní péči, rozvíjet nové metody a vysoce specializované medicínské obory. Postupně se také chystá modernizovat a rekonstruovat jednotlivé budovy a pracoviště v nich umístěná, pokračovat ve stabilizaci, rozvoji a motivaci odborného personálu.

Oblastní nemocnice Příbram, a. s. převzala ke dni 1. 11. 2003 zdravotní péči od dvou původních zdravotnických zařízení v Příbrami, a to Nemocnice s poliklinikami Příbram a Nemocnice s poliklinikou Příbram-Zdaboř. Tímto převzetím péče došlo k jejich sjednocení. Jediným vlastníkem Oblastní nemocnice Příbram, a. s. je Středočeský kraj.

 

 

Popis konkrétní spolupráce


Oblastní nemocnice Příbram spolupracuje se Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Příbram. Škola má dlouhou historii. Zdravotnickým oborům se věnuje již od roku 1953, kdy také začala spolupracovat s příbramskou nemocnicí. Tato spolupráce je dána historicky a má i své logické důvody. Nemocnice spolupracuje pouze s touto školou.

Podstata partnerství se z dlouhodobého hlediska příliš neproměňuje. Nemocnice stále umožňuje studentům školy provádět praxi v jejích odborných pracovištích. Během času došlo jen k proměně nabízených oborů na této škole.

V současné době probíhá partnerství, které zahrnuje tři čtyřleté maturitní obory vzdělání (Zdravotnické lyceum, Masér sportovní a rekondiční, Zdravotnický asistent) a dva tříleté obory vzdělání Vyšší odborné školy zakončené absolutoriem (Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný zdravotnický záchranář).

Partnerství spočívá především v tom, že nemocnice umožňuje absolvovat studentům praxi a dále rozvíjí spolupráci s absolventy. Zástupci nemocnice se také účastní Dní otevřených dveří školy. Ze strany nemocnice se na daných činnostech podílí hlavní sestra, primáři, vrchní sestry dotčených oddělení a personalisté.

Spolupráce se udržuje hlavně pomocí vzájemné komunikace na všech úrovních, ochotou vyjít si navzájem vstříc a účastí nemocnice na různých akcích školy. Všechny činnosti spolupráce jsou právně ošetřeny na základě standardní smlouvy.

Speciální motivování školy v oboru zdravotnictví není nutné, jelikož spolupráce středních škol zdravotnických a nemocnic je z dlouhodobého hlediska prospěšná pro oba subjekty. Ředitel nemocnice MUDr. Stanislav Holobrada k motivaci dodává: „Škola má o spolupráci zájem stejně jako nemocnice. V neposlední řadě je motivací jistě i možnost zaměstnání v nemocnici po úspěšném dokončení studia“.

 

 

Efekty partnerství

 

MUDr. Stanislav Holobrada nespatřuje ve spolupráci se školou žádná negativa. Jako největší klad partnerství uvádí možnost oslovit potencionální nové zaměstnance nemocnice a udržení vztahu s institucí, která vzdělává budoucí kompetentní zdravotnické pracovníky.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky