Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Nová konzultační centra v Libereckém a Ústeckém kraji

Od začátku května začala pomáhat středním odborným školám s reformou nová regionální konzultační centra.  

IDJ_AN012_040.jpgSpolu s dalšími centry poskytují školám metodickou podporu při zavádění kurikulární reformy podle jejich aktuálních potřeb a podle podmínek odborného školství v daném kraji. Zástupci škol tu mohou konzultovat nejasnosti a problémy související s tvorbou, zaváděním a inovací školních vzdělávacích programů podle rámcových vzdělávacích programů.


TZ_Kurikulum_Liberec.doc TZ_Kurikulum_Liberec.doc (172,00 KB)

TZ_Kurikulum_Usti.doc TZ_Kurikulum_Usti.doc (171,00 KB)


Libereckém kraji vzniklo konzultační centrum při Centru vzdělanosti Libereckého kraje, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Vedoucí konzultačního centra Vladimír Drahoš se chystá cíleně oslovit školy v průběhu května. „Do 10. května dostanou všechny školy navíc bulletin TECHyes.info, ve kterém bude uveřejněna zpráva o vzniku nového centra,“ informuje vedoucí nového centra a dodává: „současně s oslovením všech 39 odborných škol v kraji se chystáme provést mezi nimi průzkum formou stručného dotazníku, prostřednictvím kterého budeme zjišťovat potřeby škol v kraji.“ Semináře nabídne zástupcům škol nové konzultační centrum od příštího školního roku. Konat se budou buď v místě centra, které je na pořádání seminářů až pro 50 lidí vhodně vybaveno, nebo se budou lektoři snažit na vyžádání vyjíždět do škol nebo do okresů.

Ústeckém kraji vzniklo konzultační centrum při Centru uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje. Vedoucí konzultačního centra Dana Vorlová plánuje, že nové centrum osloví s nabídkou svých služeb školy v kraji během května. „Prvotní informaci dostali zástupci škol na konferenci projektu UNIV2 kraje koncem dubna, kde jsme nové konzultační centrum představili,“ říká vedoucí ústeckého konzultačního centra a do budoucna plánuje: „První seminář uspořádáme již do konce tohoto školního roku, a to pro koordinátory školních vzdělávacích programů. Nabídku seminářů pro školy pak chystáme od září.“

Konzultační centra vznikla při vybraných školách a dalších vzdělávacích institucích. Z první vlny výběrového řízení bylo vybráno jedenáct center, která svou činnost zahájila v říjnu 2009. Z druhé vlny výběrového řízení byla vybrána dvě zmíněná konzultační centra, ve Zlínském kraji vznikne centrum po skončení výběrového řízení.


kontakty.jpg
Kontakty na nová centra


Liberecký kraj

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace

Masarykova 18, 460 01 Liberec

www.cvlk.cz, sekretariat@cvlk_cz

Tel. 485 101 872

Mgr. Bc. Vladimír Drahoš (vladimir.drahos@cvlk_cz )

Tereza Duštírová (tereza.dustirova@cvlk_cz )

 

Ústecký kraj

Centrum uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje, o.p.s. Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf

Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf

www.centrum-uznavani.cz, info@centrum-uznavani_cz

Ing. Dana Vorlová (d.vorlova@centrum-uznavani.cz)

Ing. Michaela Rozborová (m.rozborova@centrum-uznavani.cz)


Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky