Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Lisabonský summit

Lisabonský summit výslovně formuloval požadavek, aby se evropské systémy vzdělávání a odborné přípravy, tj. jednotlivé členské státy přizpůsobily jak požadavkům společnosti znalostí, tak potřebě vyšší úrovně a kvality zaměstnanosti. Členské státy mají rovněž nabízet takové příležitosti vzdělávání a odborné přípravy, jaké odpovídají cílovým skupinám v různých fázích jejich života: mládeži, nezaměstnaným dospělým a těm, kdo sice zaměstnáni jsou, ale hrozí jim však, že rychlá změna předstihne jejich kvalifikaci.  

Lisabonský summit také definoval pět konkrétních cílů, pro jejichž naplnění mají členské země přijmout nezbytná opatření:
  • Zvýšit  investice do vzdělávání
  • Na polovinu snížit počet mladých lidí (18-24 let), kteří nemají ukončené sekundární vzdělávání maturitní zkouškou.
  • Zajistit Evropanům každého věku přístup k celoživotnímu učení s využitím Internetu a škol jako místních vzdělávacích center.
  • Zajistit kompatibilitu a prostupnost vzdělávacích systémů v Evropě, aby občané mohli využívat výhod jejich rozmanitosti.
  • Umožnit občanům Unie uznávání jejich kvalifikací, znalostí a dovednosti bez ohledu na to, ve které zemi EU je získali.

Kromě cílů určil lisabonský summit konkrétnější postupy jejich naplňování. Pro tento plán, který sahá až  do roku 2010 a činnosti s tím spojené se vžil pojem lisabonský proces či lisabonská strategie.

Nahoru