Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Model CAF

Model CAF(Common Assessment Framework – společný hodnotící rámec) je výsledkem spolupráce pracovní skupiny pro inovaci veřejných služeb (IPSG), která vznikla z iniciativy ministrů a generálních ředitelů států Evropské unie. Jedná se o volně šiřitelný nástroj napomáhající organizacím veřejného sektoru, který vychází z modelu excelence EFQM.

V ČR byl v roce 2005 využit ve třech odborných školách:

Tyto školy byly zařazeny do řešení projektu „Implementace modelu CAF do organizací územní veřejné strávy ČR“, který realizovalo občanské sdružení Česká společnost pro jakost.


Příklady aplikace modelu CAF


Související literatura - publikace jsou dostupné v Národním informačním středisku pro podporu jakosti:

  • Aplikační příručka Modelu CAF (Common Assessment Framework) pro školy. 1. vyd. Praha, Česká společnost pro jakost 2007. ISBN 80-02-01873-7.
  • Společný hodnoticí rámec. CAF 2006. Zlepšování organizace pomocí sebehodnocení. 1. vyd. Praha, Národní informační středisko pro podporu jakosti 2007, ISBN 978-80-02-01901-5

Nahoru