Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Model excelence EFQM ve vzdělávání

Model excelence EFQM je manažerský model, který vytvořila Evropská nadace pro management kvality (EFQM), nezisková organizace založená v roce 1988 sdružující 700 firem a organizací z většiny odvětví.

Model aplikuje zásadní koncepty komplexního řízení kvality (TQM) do strukturovaného systému řízení. Tento model využívají nyní desítky tisíc organizací v celé Evropě i mimo ni. Jsou mezi nimi podniky, školy, zdravotnické organizace, policejní služby, veřejné prospěšné organizace i vládní úřady.

Model excelence EFQM umožňuje

  • Sebehodnocení organizace ve všech oblastech její činnosti, toto hodnocení je členěno do devíti kritérií
  • Benchmarking – soustavný, systematický proces zaměřující se na porovnání vlastní efektivnosti z hlediska produktivity, kvality a praxe se špičkovými společnostmi a organizacemi.
model excelence EFQM


© EFQM Excellence Model

Některé zahraniční střední školy, které aplikovaly model excelence EFQM:

Nahoru