Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

MODES

Projekt: MEZINÁRODNÍ - UZAVŘENÝ  

Název projektu (programu) K evropským modulárním strukturám 
Zkratka projektu MODES 
Datum zahájení projektu 1999
Datum ukončení projektu 2001
Hlavní koordinátor projektu Sdružení škol vyššího studia
Hlavní řešitel v NÚOV PhDr. Jana Bydžovská
Spoluřešitelé projektu
v NÚOV PhDr. Helena Marinková, PhD.
Doc. Pavel Petrovič, CSc.
RNDr. Miroslav Kadlec
Ostatní partneři Zahraniční partneři:
IRL - Institute of Technology Sligo
UK - University of the West of England, Bristol
šest vyšších odborných škol ČR 
Cíle projektu Projekt MODES reaguje na potřebu zlepšit transparentnost kvalifikací, poskytovaných českými vyššími odbornými školami, a to jak v kontextu národním, tak i mezinárodním.Cílem bylo porovnat výstupy poskytované analogickými školami v několika státech, vypracovat metodologii uspořádání vzdělávacích programů do modulů a tuto metodologii v některých oborech ověřit a využít
Výstupy
(zprávy, studie aj.) Výstupy první fáze prací jsou shrnuty v metodické příručce pro vyšší odborné školy K evropským modulárním strukturám, v anglické verzi pod názvem Towards European Modular Structures 
Další informace Informace o projektu jsou na www.nvf.cz, www.ssvs.cz a www.nuov.cz

Nahoru