Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Kvalifikace na základě praxe

Víc než 5 tisíc lidí do konce roku 2010 dobrovolně složilo zkoušku z dílčí kvalifikace, aby tím zlepšilo svou pozici na trhu práce. Někteří z nich si díky tomu mohli otevřít vlastní živnost.  

Možnosti složit si zkoušku využívají nejvíc lidé, kteří pracují v jiném oboru než vystudovali nebo se uplatňují v povolání, k němuž ani formální vzdělání neexistuje. Všichni tito lidé se sice dobře naučili svou práci, ale chybí jim doklad, kterým by to mohli prokázat. To ztěžuje jejich profesní kariéru, obzvlášť když se ucházejí o nové místo, chtějí dosáhnout odpovědnějšího postavení ve firmě nebo by si rádi založili vlastní živnost.

Chybějící kvalifikaci jim dnes může nahradit certifikát, který získají po složení zkoušky, aniž by se museli na několik let vrátit do školních lavic. Je to možné díky existenci Národní soustavy kvalifikací (NSK), v níž má každá kvalifikace standardy a ty pak umožňují ověřit, co ten který člověk opravdu umí. „Možnosti získat kvalifikaci by měly být co nejširší, aby vycházely vstříc rozmanitým potřebám lidí. Pomůže jim to obstát na trhu práce i v době, kdy je třeba reagovat na změnu ekonomických podmínek a na nové požadavky zaměstnavatelů,“ říká ředitel NÚOV Miroslav Procházka.

Zájem o přezkoušení rychle roste

Během roku 2010 se podstatně zvýšil počet lidí, kteří využili možnosti získat kvalifikaci na základě zkoušky. Ke konci roku 2009 bylo zaznamenáno 737 takových zkoušek, o rok později to bylo už 5 392. Přezkoušení je možné v 235 dílčích kvalifikacích z různých oblastí, převážně na úrovni vyučení. Jde o dílčí kvalifikace gastronomické, službové, zemědělské i technické. Například dílčí kvalifikace „Příprava teplých pokrmů“, „Příprava minutek“ či „Složitá obsluha hostů“ spadají pod úplnou kvalifikaci Kuchař-číšník apod. Kompletní sada dílčích kvalifikací dokonce umožní získat výuční list v daném oboru a složit závěrečnou zkoušku na škole, která tento obor vyučuje. K prokázání dostatečné odborné způsobilosti však stačí i certifikát z dílčí kvalifikace, pokud odpovídá práci, kterou člověk vykonává.
Dosud bylo vydáno 1 439 autorizací pro školy a další organizace, aby tyto zkoušky mohly provádět, velký počet autorizací získala také Hospodářská komora ČR. V současnosti už může zkoušet 46 dílčích kvalifikací a proběhlo tu přibližně 2 000 zkoušek.

Za zkoušku živnost

Řada kvalifikací, z nichž lze skládat zkoušky, není součástí žádné úplné kvalifikace – např. Barman, Horský průvodce, Sommelier, Ubytování v soukromí, Instruktor horské služby, Průvodce cestovního ruchu, Psovod horské služby, Záchranář pro lyžařské tratě, Hrobník, Masér atd. Některé z nich se svou úrovní řadí k maturitním oborům, dílčí kvalifikace Průvodce cestovního ruchu je dokonce na úrovni vyššího odborného vzdělávání.
Vůbec největší počet zkoušek byl vykonán z oborů detektiv koncipient (maturitní úroveň) a strážný (úroveň učebního oboru kategorie E). Složení zkoušky v těchto kvalifikacích se totiž stalo předpokladem pro získání živnostenského oprávnění. „Myslím, že to bylo velmi potřebné. Například vrátní zatím nebyli zvyklí doplňovat si vzdělání, přitom nároky podniků se zvyšují. Takže když dneska musí složit zkoušku, je to pro ně motivace, aby na sobě zapracovali. Musí totiž prokázat, že mají určité právní povědomí a dokáží poskytnout první pomoc,“ říká Ivana Bérešová z Hospodářské komory. 
„Snažíme se o provázání živnostenského zákona s Národní soustavou kvalifikací. Chtěli bychom dosáhnout toho, aby byly certifikáty o dílčí kvalifikaci přijímány jako doklady o odborné způsobilosti, na jejichž základě se budou povolovat různé živnosti,“ vysvětluje Monika Měšťanová, která má tuto problematiku na starosti na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Ve schvalovacím procesu je proto novela živnostenského zákona, která toto pojetí umožní.

Národní soustava kvalifikací (NSK)

NSK vzniká v rámci stejnojmenného národního projektu, na který přispívá Evropský sociální fond. V letech 2005–2008 byly vytvořeny standardy pro dílčí kvalifikace v oblasti řemesel a služeb, v součastnosti (v rámci NSK2) se připravují standardy pro kvalifikace na úrovni maturity a nejžádanější kvalifikace vyššího odborného vzdělávání.
Do projektu jsou zapojeny reprezentativní zaměstnavatelské organizace, sektorové rady i profesní experti. Tím je zaručeno, že standardy jednotlivých kvalifikací odpovídají požadavkům zaměstnavatelů a díky tomu budou uznávat certifikáty získané na základě přezkoušení. NSK bude provázána se vznikající Národní soustavou povolání, s Evropským rámcem kvalifikací i soustavou živností.

Podrobné informace o kvalifikacích, v nichž je možné skládat zkoušky, najdete na www.narodni-kvalifikace.cz. O projektu Národní soustavy kvalifikací informují stránky na adrese: www.nuov.cz/nsk2

Rádi odpovíme na Vaše případné dotazy.

Ivo Jupa, hlavní manažer projektu
e-mail: ivo.jupa@nuov_cz, tel.: 274 022 403
Ing. Jan Peška, zástupce hlavního manažera
e-mail: jan.peska@nuov_cz, tel.: 274 022 441


TZ ke stažení TZ ke stažení (229,50 KB
 

Národní ústav odborného vzdělávání
Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10
tel.: 274 022 111
www.nuov.cz

Nahoru