Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Nástroje vzdělávací politiky EU

K naplnění cílů vzdělávací politiky byly již v počátcích existence EU vytvořeny příslušné nástroje. Nejstarším nástrojem je Evropský sociální fond, hlavní a největší evrop­ský fond pro potřeby lidských zdrojů. ESF se později spolu s dalšími třemi fondy stal součástí tzv. strukturálních fondů ( SF ).  


Vedle strukturálních fondů vznikly v 80. letech tzv. komunitární programy, které jsou zacíleny více na evropský rozměr a mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání.

Další informace:

Všechny tyto nástroje pomáhají v cyklu tzv. progra­mových období, která jsou šestiletá. Nyní se nacházíme na konci programového období 2000-2006. Pro každé období jsou Evropskou komisí vypsána specifická pravidla čerpání, cíle a priority. V současné době se dokončují strategie a pravidla pro následující programové období 2007-2013.

Další informace:

Nahoru