Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol v období ekonomické krize - 2009

Skácelová, P. – Vojtěch, J.; Praha: NÚOV 2009, 33 stran.  

ke stažení ke stažení (423,49 KB)


 

Publikace obsahuje výsledky dotazníkového šetření provedeného na konci května 2009 na úřadech práce. V rámci šetření byly zjišťovány názory pracovníků úřadů práce na problematiku uplatnění absolventů škol na trhu práce – v období ekonomické krize. Vedle dostupných informací o počtech nezaměstnaných absolventů tedy publikace přináší i důležitý kvalitativní pohled na situaci absolventů na trhu práce.

V této souvislosti byly zjišťovány příčiny většího zastoupení absolventů některých oborů v evidenci úřadů práce, profese a obory vzdělání žádané ze strany zaměstnavatelů, šance absolventů získat zaměstnání i důvody možných problémů v uplatnění absolventů. Rovněž byly zjišťovány obory, jejichž letošní absolventi by měli nebo neměli mít problémy při uplatnění na trhu práce, a důvody tohoto stavu.

Pozornost byla zaměřena také na faktory ovlivňující dobré uplatnění absolventů škol, hodnocení důležitosti znalostí, dovedností a schopností absolventů různých stupňů vzdělání a hlavní problémy přechodu žáků a studentů do praxe. Publikace vznikla v rámci systémového projektu VIP Kariéra, který byl spolufinancován ESF.

 

Nahoru