Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Nezaměstnanost

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2011

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2011, 66 stran.  

 

Zpráva o nezaměstnanosti čerstvých absolventů škol ke konci září 2010

V posledních dvou letech došlo z důvodů hospodářské recese k velkým změnám na pracovním trhu, čímž se zhoršila situace také mladých uchazečů o práci. Tato zpráva obsahuje informace o vývoji počtu nezaměstnaných čerstvých absolventů škol na trhu práce v podrobném členění dle úrovní dosaženého vzdělání a dle vybraných skupin oborů vzdělání. Uvedená data jsou zaměřena především na meziroční změny počtu nezaměstnaných čerstvých absolventů škol a srovnání těchto hodnot mezi dubnovými a zářijovými hodnotami.    

 

Zpráva o nezaměstnanosti čerstvých absolventů škol ke konci září 2009

Chamoutová, D. - Vojtěch, J.  / Ekonomická krize vážně omezila zájem zaměstnavatelů o absolventy škol a zhoršila jejich postavení na trhu práce. Tato zpráva přináší doplňující údaje o vývoji počtu nezaměstnaných absolventů k 30. září 2009 oproti dubnu 2009, a také meziročně, a to v členění dle kategorií vzdělání i nejvýznamnějších skupin oborů vzdělání. Porovnání se stavem v roce 2008 ukazuje obtížnost postavení čerstvé vlny absolventů po nástupu krize, způsobenou zvýšenou konkurencí uchazečů s praxí a extrémně nízkým počtem volných pracovních míst.  

 

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2008

Burdová, J. - Chamoutová, D.; Praha, NÚOV 2008, 70 stran  

 

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2007

Chamoutová D. – Burdová J.; Praha, NÚOV 2007, 61 stran  

 

Nezaměstnanost absolventů škol se střední a vyšším odborným vzděláním - 2005

Festová, J. - Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2005, 64 stran.  

 

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2003

Festová, J. - Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2003. 65 stran  

 

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2002

Festová, J. - Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2002. 54 stran  

 

Nezaměstnanost absolventů škol ve středním a vyšším odborným vzděláním - 2001

Úlovcová, H. - Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2001; 36 stran  

 

Nahoru