Výběr jazyka
Cz | En
Web není aktualizován od roku 2012

Nižší sekundární úroveň počátečního odborného vzdělávání

V rámci středních odborných učilišť se mohou realizovat roční až dvouleté vzdělávací programy na úrovni ISCED 2C pro žáky s mentálním postižením různých stupňů. Dále mohou realizovat programy profesní přípravy žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším než 9. ročníku základní školy nebo 9. ročník základní školy absolvovali neúspěšně a programy připravující absolventy zvláštních škol na výkon jednoduchých prací pomocného charakteru v dělnických povoláních. Na závěr těchto učebních oborů žáci skládají závěrečné zkoušky a získávají výuční list. Střední odborná učiliště nabízejí i programy připravující na vykonávání jednoduchých pomocných činností v oblasti služeb nebo výroby. Absolventi, většinou s těžším mentálním postižením, získají pouze vysvědčení dokládající dosažení základního vzdělání (ISCED 2).

Nahoru