Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Nový internetový slovník

Na adresách www.skills-translator.net   a www.disco-tools.eu byl veřejnosti zpřístupněn Slovník dovedností a kompetencí (Dictionary of skills and competencies - DISCO).   Tento webový portál obsahuje termíny související s výkonem jednotlivých povolání v češtině, angličtině, němčině, francouzštině a maďarštině, litevská a švédská verze se dokončuje. Slovník umožňuje snadnější porovnávání kvalifikací v různých zemích.  

TZ_DISCO_08.doc TZ_DISCO_08.doc (62,50 KB)

On-line slovník pod zkratkou DISCO nabízí žákům, studentům a lidem hledajícím zaměstnání snadný přístup k terminologii dovedností a kompetencí a jejím překladům. Tento vícejazyčný slovník byl vytvořen v rámci projektu z programu Leonardo da Vinci, který od roku 2004 do února 2008 koordinovala rakouská společnost 3s (Superior – Skills - Solutions). Na projektu se podílelo 16 partnerských institucí z 11 evropských zemí, Českou republiku zastupoval Národní ústav odborného vzdělávání. Každá země EU má značně odlišné prostředí a jiný přístup k tomu, co je dovednost či kompetence a jak se definuje. Proto práce na slovníku nebyla jednoduchá a výsledná terminologie i struktura slovníku vyjadřuje mezinárodní konsenzus.

Slovník umožní lepší komunikaci o dovednostech a kompetencích

V současné době v evropských zemích neexistuje jednotné pojetí kvalifikačních požadavků na jednotlivá povolání. Evropská unie sice podporuje aktivity, které mají přispět k větší transparentnosti kvalifikací, všechny se ale potýkají s tím, že terminologie dovedností a kompetencí není ani jednotná ani srovnatelná.

Donedávna také nebyl dostupný žádný nástroj, který by umožňoval porovnání pojmů vyjadřujících dovednosti a kompetence v různých evropských jazycích. Právě proto vznikl slovník DISCO. Tento nový webový portál dává možnost vyhledávat, překládat a sestavovat popisy dovedností a kompetencí, které jsou požadovány pro výkon jednotlivých povolání a zároveň disponuje funkcí pro sestavení životopisu podle různých formulářů.

Evropský slovník dovedností a kompetencí tak může usnadnit práci všem, kteří potřebují definovat kvalifikační požadavky určitého povolání v jiném než českém jazyce. Slovník mohou využívat např. uchazeči o zaměstnání v ČR i zahraničí, pracovníci úřadů práce, zaměstnavatelé, vzdělávací instituce, personální agentury, odborníci na výzkum trhu práce, kariéroví poradci. Slovník slouží i uživatelům dokumentů Europassu, především studentům a uchazečům o zaměstnání.

Chcete svůj životopis v angličtině, němčině nebo maďarštině?

Slovník DISCO umožňuje sestavení životopisu v češtině a následný převod do požadovaného jazyka. Některé údaje životopisu nemusí zájemce vymýšlet a překládat jednotlivě, stačí si vybrat ze struktury pojmů pro daný sektor nebo typ dovedností a překlad už obstará slovník. Dají se v něm najít také užitečné obraty a fráze z oblasti dovedností a kompetencí pro různá povolání a zároveň tzv. klíčové dovednosti a kompetence. Struktura pojmů slovníku je totiž shodná ve všech jazycích a překlady konkrétního pojmu dodržují obsahovou jednotnost.

 

Příklad klíčové kompetence: ochota převzít osobní odpovědnost

angličtina

willingness to accept personal responsibility

maďarština

felelősségvállalás

němčina

Eigenverantwortung

francouzština

volonté d'accepter la responsabilité personnelle

litevština

atsakomybė už save

 

Příklad odborné kompetence: konstrukce z přepjatého betonu

angličtina

prestressed concrete construction

maďarština

előfeszített szerkezet

němčina

Spannbetonbau

francouzština

immeuble en béton précontraint

litevština

išlieta betono konstrukcija

švédština

konstruktion i förspänd betong

 

Rádi odpovíme na Vaše případné dotazy

 

Irena Palánová

e-mail: irena.palanova@nuov_cz

 

Zoja Franklová

e-mail: zoja.franklova@nuov_cz

mobil: 724 652 240

 

Národní ústav odborného vzdělávání 

Weilova 6, 102 00 Praha 10

Tel. 274 022 111

www.nuov.cz

Nahoru