Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Nový projekt ESF Koordinátor S 1

Praha, 4. února 2009   Pedagogové se učí reformovat své školy   V únoru 2009 začíná systémový projekt Koordinátor S 1, jehož cílem je pomoci vedoucím pracovníkům a koordinátorům středních odborných škol při vytváření školních vzdělávacích programů. Během projektu proto projde odborným školením 2 500 učitelů. Devítiměsíční projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy realizuje Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání, přispívá na něj Evropský sociální fond v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.      

TZ_1_zahajeni.doc (239,00 KB)


Dosud má jen malá část vedoucích pracovníků a učitelů středních odborných škol zkušenosti s tvorbou školních vzdělávacích programů. Přitom už od září tohoto roku má začít přibližně polovina škol podle nich učit a ostatní školy to čeká během následujících dvou školních roků. Nejde jen o sepsání nových vzdělávacích programů, ale především o týmovou spolupráci v pedagogických sborech, díky níž jsou učitelé schopni vyhodnotit dosavadní činnost své školy s jejími klady i zápory a poté společně promýšlet a plánovat potřebné změny. I když se školy musejí řídit rámcovými vzdělávacími programy, získávají větší prostor pro svou profilaci a mají možnost uplatnit nové pojetí výuky, čímž se obor může stát atraktivnějším a pro žáky zajímavějším. „Nejdůležitější je, že projekt Koordinátor S 1 pomůže školám k sebereflexi a bude je motivovat k naplnění cílů školské reformy,“ říká hlavní manažerka projektu RNDr. Vlasta Benešová.

Přidanou hodnotou je přenos zkušeností

V průběhu projektu bude proškoleno 700 vedoucích pracovníků SOŠ a SOU a 1800 koordinátorů, tedy učitelů, kteří mají ve školách na starosti tvorbu školních vzdělávacích programů. Čtyřdenní školení budou od března do října probíhat ve všech krajích ČR včetně Prahy. Jejich hlavní přidanou hodnotou bude přenos zkušeností z  třiceti pilotních škol, které si svoje školní vzdělávací programy připravily v rámci předcházejícího projektu Pilot S a už třetím rokem podle nich vyučují. Díky jejich poznatkům se mohou ostatní školy vyhnout opakování zbytečných chyb a zároveň se budou inspirovat metodami práce, které se osvědčily.

Koordinátoři, kteří absolvují školení, budou nabyté informace předávat ostatním učitelům ve svých školách a motivovat je, aby byli schopni vytvořit moderní vzdělávací programy, respektující potřeby žáků, regionální podmínky a požadavky sociálních partnerů.

Další informace o projektu Koordinátor S 1 najdete na adrese Národního institutu pro další vzdělávání.

 

 

 

Nahoru