Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

NÚOV startuje dva národní projekty

1.4.2009 Praha   Prvního dubna 2009 byly zahájeny národní projekty Nová závěrečná zkouška a Kurikulum S, které potrvají do roku 2012 a budou mít přímý vliv na úroveň středních odborných škol v České republice a jejich úspěšnost při probíhající kurikulární reformě.  

Hlavním cílem projektu Nová závěrečná zkouška je zavedení standardizované závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem. Tato nová závěrečná zkouška je založená na jednotných zadáních pro každý obor, na jejichž tvorbě se podílejí školy i zástupci zaměstnavatelů. „Chtěli bychom dosáhnout toho, aby se pomocí nových závěrečných zkoušek zvýšila i celková úroveň učebních oborů na školách a vzrostla jejich prestiž,“ říká hlavní manažerka projektu Dana Kočková.

 

Projekt Kurikulum S byl připraven na pomoc středním odborným školám v průběhu reformy. Školy si v současnosti připravují vlastní vzdělávací programy a začínají podle nich vyučovat. Přitom mohou narazit na problémy, s nimiž se dosud nesetkaly. Projekt Kurikulum S jim proto nabízí informace, zkušenosti pilotních škol, metodické rady i možnost konzultací. Z toho důvodu vzniknou konzultační centra v krajích, která budou školám zajišťovat odbornou pomoc podle jejich konkrétních potřeb.

 

Oba projekty řídí MŠMT, jejich řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání a přispívá na ně Evropský sociální fond.

Nahoru