Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Aktuálně o nových závěrečných zkouškách

Pro školní rok 2009/10 bylo vytvořeno 98 jednotných zadání, na jejichž tvorbě  pracovalo 50 editorů  a 450 autorů – ředitelů a učitelů středních odborných škol.  

‹‹   Předchozí   1 2 3   Následující   ››

Koncepce nové závěrečné zkoušky – verze 2010

Materiál obsahuje aktuální podobu vývoje Nové závěrečné zkoušky v oborech středního vzdělání s výučním listem zpracovanou v NÚOV na podzim roku 2010.  

 

Žáci učebních oborů právě začínají skládat nové závěrečné zkoušky

1. června 2011: V tomto školním roce už neplatí, že zadání pro závěrečné zkoušky tvoří učitelé dané školy. Většina škol totiž převzala tzv. jednotné zadání, které připravili pracovníci Národního ústavu odborného vzdělávání společně s odborníky ze škol i z praxe. Jednotné závěrečné zkoušky se v učebních oborech zavádějí postupně a školy je přijímají dobrovolně.  

 

Potvrzení pro žáky o složení závěrečné zkoušky podle jednotného zadání

Potvrzení pro školní rok 2010/2011 může škola uplatnit spolu s  předávání  výučních listů jako jednu z možností ocenění výsledků žáků. Vystavení potvrzení pro žáka není pro školu nijak závazné a závisí zcela na rozhodnutí ředitele.  

 

Registrace škol a zajištění bezpečnosti NZZ

Systém přístupu k jednotným zadáním byl a nadále zůstává vstřícný a otevřený všem školám. Využití jednotných zadání je založeno na vzájemné důvěře mezi NÚOV a řediteli škol. Vloni využilo systém NZZ téměř 100 % škol, které si stáhly jednotná zadání, aniž podléhaly kontrole jejich bezpečného využití.  

 

CEDEFOP informuje o NZZ

Evropské středisko pro rozvoj profesní přípravy (Cedefop) publikovalo informace o Nové závěrečné zkoušce. Díky článku, který připravili zodpovědní pracovníci projektu, jsou nejdůležitější informace o reformě závěrečných zkoušek přístupné všem zájemcům o odborné vzdělávání, ať už žijí kdekoli.  

 

Pozvánka na metodické semináře pro školy

Do pátku 4. 2. 2011 obdrží školy e-mail s pozvánkou na metodické semináře pro učitele, kteří budou připravovat závěrečné zkoušky podle jednotných zadání 2010/11. Semináře se uskuteční pouze k oborům vzdělání, které se uplatňují ve více než 5 školách.  

 

Samostatná odborná práce ve šk. r. 2010/2011

V letošním školním roce bude jednotné zadání závěrečné zkoušky ve 14  oborech vzdělání obsahovat i samostatnou odbornou práci.  Jde o práci, která je žákům zadávána s předstihem a její výsledky jsou využívány u nové závěrečné zkoušky. Pokud je samostatná odborná práce součástí jednotného zadání, jsou školy povinny ji do nové závěrečné zkoušky začlenit.  

 

Konference k Nové závěrečné zkoušce

NÚOV uspořádal celostátní konferenci v rámci projektu Nová závěrečná zkouška, na nějž přispívá ESF. Konala se 8. prosince v hotelu STEP v Praze.  

 

Schůzky autorských týmů

V období září – listopad 2010 probíhají první schůzky autorských týmů, které připravují jednotná zadání pro závěrečné zkoušky ve šk. r. 2010/11.  

 

Dopis ředitelům SOŠ a SOU

Dopis NÚOV ze dne 1. 9. 2010 ředitelům SOŠ a SOU.  Informace pro školy o přípravě jednotných zadání pro závěrečné zkoušky 2010/11  

 
‹‹   Předchozí   1 2 3   Následující   ››

Nahoru

Novinky

SOUTĚŽ SOP

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací v gastronomických oborech  

 

Konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“

Dne 8. března 2012 se u příležitosti ukončení projektu NZZ uskutečnila konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“. Konference se zúčastnili ředitelé a zřizovatelé odborných škol, odborníci z praxe, zástupci Hospodářské komory ČR, krajů, ČŠI a dalších partnerů v odborném vzdělávání.  

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

příručka Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole -  školní rok 2011/2012  

 

Zadání samostatné odborné práce

V březnu 2012 budou zpřístupněna jednotná zadání,  která školy mohou využít pro závěrečné zkoušky 2011/2012. Součástí jednotného zadání je v některých oborech samostatná odborná práce (SOP) . Její zařazení do závěrečné zkoušky je závazné.  

 

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Ve školním roce 2010 - 2011 se příprava jednotného zadání poprvé soustředila rovněž na obory středního vzdělání s výučním listem kategorie E.  

 

další novinky