Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Informace o proběhlých metodických seminářích k jednotným zadáním

Pro učitelé, kteří připravují závěrečné zkoušky,  byly v březnu a dubnu uspořádány metodické semináře k jednotlivým jednotným zadáním závěrečných zkoušek. Každá škola měla možnost na seminář vyslat svého zástupce.  Celkem se uskutečnilo 64 seminářů, zhruba polovina v  SOU gastronomie a podnikání v Praze 9 a polovina ve SŠ informatiky a  spojů v Brně.  

Každý seminář vedl editor - vedoucí autorského týmu, který připravoval příslušné jednotné zadání. Editor a přítomní autoři představili vytvořené jednotné zadání, informovali o průběhu jeho tvorby a odpovídali na dotazy vyučujících. Přítomen byl rovněž zástupce řešitelského týmu projektu, který přednesl základní informace o projektu NZZ a přístupu škol k jednotným zadáním. Většina účastníků hodnotila prezentované jednotné zadání příznivě jako významnou podporu odborných škol.

P1010452.jpg

Účastníci seminářů obdrželi metodický materiál pro přípravu škol na realizaci závěrečné zkoušky podle jednotného zadání.

https://www.nuov.cz/nzz/realizace-zaverecne-zkousky-podle-jednotneho-zadani

 

Máte-li zájem o zaslání uvedeného materiálu, napište si prosím o něj na adresu eva.davidova@nuov_cz.

Nahoru

Novinky

SOUTĚŽ SOP

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací v gastronomických oborech  

 

Konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“

Dne 8. března 2012 se u příležitosti ukončení projektu NZZ uskutečnila konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“. Konference se zúčastnili ředitelé a zřizovatelé odborných škol, odborníci z praxe, zástupci Hospodářské komory ČR, krajů, ČŠI a dalších partnerů v odborném vzdělávání.  

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

příručka Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole -  školní rok 2011/2012  

 

Zadání samostatné odborné práce

V březnu 2012 budou zpřístupněna jednotná zadání,  která školy mohou využít pro závěrečné zkoušky 2011/2012. Součástí jednotného zadání je v některých oborech samostatná odborná práce (SOP) . Její zařazení do závěrečné zkoušky je závazné.  

 

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Ve školním roce 2010 - 2011 se příprava jednotného zadání poprvé soustředila rovněž na obory středního vzdělání s výučním listem kategorie E.  

 

další novinky