Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Jednotné zadání je podstatou nového pojetí

Tvorba jednotných zadání se bude v tomto období týkat nejenom tříletých učebních oborů (kategorie H), ale postoupí i k méně náročným učebním oborům (kategorie E).  

Jednotné zadání má zaručit, že žádná škola nevynechá nic, co je pro obor podstatné a co budou žáci potřebovat ve svém povolání. Výsledky zkoušek prováděných na různých školách také budou mnohem lépe srovnatelné. Jednotné zadání závěrečné zkoušky je vytvářeno pro všechny tři zkoušky - písemnou, praktickou a ústní. Jejich zaměření by ale mělo směřovat mnohem více než dnes k praxi v oboru. Stěžejní roli proto bude hrát zkouška praktická, při níž má žák řešit reálné úkoly a problémy.

 

Pro písemnou a ústní zkoušku je vytvářeno v přímé vazbě na stávající učební dokumenty (osnovy, učební plány), od roku 2011/12 bude zadání navazovat na nové vzdělávací programy (rámcové a školní). Jednotné zadání pro praktickou zkoušku je vytvářeno rovněž s využitím hodnoticího standardu. Pro každý obor vzdělání se vytváří svébytné jednotné zadání, je však založeno na obecném schématu struktury jednotného zadání.

Spolupráce škol s odborníky z praxe

Na tvorbě jednotného zadání se podílí řešitelský tým, který je zpravidla složen ze zástupců tří škol (jedné gestorské a dvou řešitelských), odborného garanta příslušného oboru z NÚOV a odborníka z praxe (zástupce některého zaměstnavatele), který zajišťuje, aby se požadavky zaměstnavatelské sféry odrazily v obsahu i průběhu zkoušky. Odborníci z praxe se účastní také závěrečných zkoušek v pilotních školách jako členové zkušebních komisí, aktivně se účastní i dotazníkových šetření, kde hodnotí úroveň zkoušek na školách z hlediska svých potřeb praxe a upozorňují i na problémy, které ztěžují spolupráci podniků se školami.

Zde si můžete přečíst výsledky zatím posledního šetření mezi školami a zaměstnavateli (2007)

Seznam oborů, v nichž už existují jednotná zadání

 

Nazvy_oboru_vzdelani_CJ_AJ.pdf Nazvy_oboru_vzdelani_CJ_AJ.pdf (90,31 KB)

Nahoru

Novinky

SOUTĚŽ SOP

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací v gastronomických oborech  

 

Konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“

Dne 8. března 2012 se u příležitosti ukončení projektu NZZ uskutečnila konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“. Konference se zúčastnili ředitelé a zřizovatelé odborných škol, odborníci z praxe, zástupci Hospodářské komory ČR, krajů, ČŠI a dalších partnerů v odborném vzdělávání.  

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

příručka Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole -  školní rok 2011/2012  

 

Zadání samostatné odborné práce

V březnu 2012 budou zpřístupněna jednotná zadání,  která školy mohou využít pro závěrečné zkoušky 2011/2012. Součástí jednotného zadání je v některých oborech samostatná odborná práce (SOP) . Její zařazení do závěrečné zkoušky je závazné.  

 

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Ve školním roce 2010 - 2011 se příprava jednotného zadání poprvé soustředila rovněž na obory středního vzdělání s výučním listem kategorie E.  

 

další novinky