Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

MONITOROVÁNÍ PRŮBĚHU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ 2010/2011

V dubnu 2009 bylo zahájeno řešení projektu Nová závěrečná zkouška, který směřuje k vytvoření mechanizmů umožňujících plošnou realizaci nové závěrečné zkoušky ve všech školách.  

V rámci tohoto projektu je pilotně ověřován a průběžně vyvíjen internetový informační systém nové závěrečné zkoušky (IIS NZZ), pokračuje ověřování koncepce nové závěrečné zkoušky i tvorba jednotných zadání závěrečné zkoušky (JZZZ). Jedná se jak o inovaci a tvorbu nových témat stávajících JZZZ, tak i tvorbu nových jednotných zadání pro obory středního vzdělání s výučním listem, zejména pak kategorie E. Zároveň je vytvářena databáze témat JZZZ, která bude využívána při stanovování obsahu jednotných zadání pro jednotlivé obory vzdělání v daném školním roce.

Závěrečné zkoušky podle jednotného zadání monitorovali editoři JZZZ příslušného oboru vzdělání. Vzhledem k vysokému počtu jednotných zadání a termínům závěrečných zkoušek ve školách bylo stanoveno, že jednotliví editoři musí závazně realizovat ke každému z vytvořených JZZZ jeden monitoring v daném oboru vzdělání. V případě oborů vzdělání, pro které byla JZZZ k dispozici již opakovaně, měli editoři preferovat ty školy, které ve šk. r. 2010/2011 realizovaly závěrečnou zkoušku podle jednotného zadání poprvé. Toto doporučení bylo možné dodržet zejména v případě četněji zastoupených oborů vzdělání, u máločetných oborů to vždy reálné nebylo.

Monitorování závěrečné zkoušky se zaměřilo na průběh praktické a ústní zkoušky. Zároveň byly zjišťovány i poznatky škol z  realizace písemné zkoušky. Při monitoringu ústní zkoušky bylo navíc možné získat informace o průběhu celé závěrečné zkoušky (tj. všech dílčích zkoušek – písemné, praktické, ústní).


publikace ke stažení publikace ke stažení (328,07 KB)

Nahoru

Novinky

SOUTĚŽ SOP

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací v gastronomických oborech  

 

Konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“

Dne 8. března 2012 se u příležitosti ukončení projektu NZZ uskutečnila konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“. Konference se zúčastnili ředitelé a zřizovatelé odborných škol, odborníci z praxe, zástupci Hospodářské komory ČR, krajů, ČŠI a dalších partnerů v odborném vzdělávání.  

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

příručka Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole -  školní rok 2011/2012  

 

Zadání samostatné odborné práce

V březnu 2012 budou zpřístupněna jednotná zadání,  která školy mohou využít pro závěrečné zkoušky 2011/2012. Součástí jednotného zadání je v některých oborech samostatná odborná práce (SOP) . Její zařazení do závěrečné zkoušky je závazné.  

 

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Ve školním roce 2010 - 2011 se příprava jednotného zadání poprvé soustředila rovněž na obory středního vzdělání s výučním listem kategorie E.  

 

další novinky