Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Novinky

Informace o proběhlých metodických seminářích k jednotným zadáním

Pro učitelé, kteří připravují závěrečné zkoušky,  byly v březnu a dubnu uspořádány metodické semináře k jednotlivým jednotným zadáním závěrečných zkoušek. Každá škola měla možnost na seminář vyslat svého zástupce.  Celkem se uskutečnilo 64 seminářů, zhruba polovina v  SOU gastronomie a podnikání v Praze 9 a polovina ve SŠ informatiky a  spojů v Brně.  

Úterý, 20. duben 2010
 

Metodické semináře pro školy

Ředitelkám a ředitelům všech škol jsme v pondělí 15. 2. 2010 odeslali pozvánku na metodické semináře „Jednotné zadání závěrečné zkoušky 2009/10“, které se uskuteční v březnu a dubnu 2010.  

Úterý, 16. únor 2010
 

Porada editorů JZZZ 2009/10

Dne 25. 11. 2005 se v NÚOV uskutečnila porada editorů jednotných zadání závěrečných zkoušek 2009/10  

Středa, 25. listopad 2009
 

Školení editorů

17. 9. proběhlo v NÚOV poslední ze šesti školení editorů pro přípravu jednotných zadání ve šk. r. 2009/10.  

Čtvrtek, 17. září 2009
 

Žáci učebních oborů právě začínají skládat závěrečné zkoušky

Reforma závěrečných zkoušek, která probíhá v rámci projektu Nová závěrečná zkouška, má přispět ke zvýšení prestiže absolventů učebních oborů.  

Středa,  3. červen 2009
 

První schůzky k tvorbě jednotných zadání NZZ

Autorské týmy zahájily práci na přípravě jednotných zadání jednotlivých oborů pro školní rok 2009/2010. Všechny školy s tříletými učebními obory budou mít možnost je využít při svých závěrečných zkouškách.  

Čtvrtek, 16. duben 2009
 

Zahájení národního projektu NZZ - tisková zpráva

Hlavním cílem projektu, který bude probíhat v letech 2009 – 2012, je zavedení standardizované závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem. Reforma závěrečné zkoušky přinese zlepšení kvality škol a zvýšení prestiže jejich absolventů. Dosud si školy samy připravují své závěrečné zkoušky a jejich úroveň se tak může značně lišit.  

Úterý, 31. březen 2009
 

Projekt Nová závěrečná zkouška

Cílem projektu, který bude probíhat do roku 2012, je zavedení standardizované závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem. Projekt řídí ministerstvo školství, jeho řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání, financován je z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.  

Úterý, 31. březen 2009
 

Nahoru

Novinky

SOUTĚŽ SOP

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací v gastronomických oborech  

 

Konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“

Dne 8. března 2012 se u příležitosti ukončení projektu NZZ uskutečnila konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“. Konference se zúčastnili ředitelé a zřizovatelé odborných škol, odborníci z praxe, zástupci Hospodářské komory ČR, krajů, ČŠI a dalších partnerů v odborném vzdělávání.  

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

příručka Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole -  školní rok 2011/2012  

 

Zadání samostatné odborné práce

V březnu 2012 budou zpřístupněna jednotná zadání,  která školy mohou využít pro závěrečné zkoušky 2011/2012. Součástí jednotného zadání je v některých oborech samostatná odborná práce (SOP) . Její zařazení do závěrečné zkoušky je závazné.  

 

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Ve školním roce 2010 - 2011 se příprava jednotného zadání poprvé soustředila rovněž na obory středního vzdělání s výučním listem kategorie E.  

 

další novinky