Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Pokyny pro editory k dopracování JZZZ

Vážená kolegyně, vážený kolego, dokončili jste první etapu tvorby JZZZ, která sloužila pro vytváření témat do databáze. Všechna témata jednotlivých zkoušek jsou již uzamknuta a texty v jednotlivých oddílech již nelze upravovat (editovat).  

Druhá etapa zpracování JZZZ slouží k celkové úpravě jednotného zadání, tak aby je  vygenerovaná v pdf mohly školy dobře používat při realizaci závěrečné zkoušky ve školním roce 2009/10.

 

i1.jpg Při dopracování JZZZ do podoby pro školy postupujte, prosíme, následovně:

Nový oddíl „Informace o jednotném zadání“, který je umístěn na začátku celého JZZZ doplňte podle instrukcí uvedených v přímo v jeho textu. V tabulce „Soulad jednotného zadání (JZZZ) s kvalifikačním standardem úplné kvalifikace (KS ÚK)“ nezapomeňte vyplnit číselné údaje dle příslušného kvalifikačního standardu.

Při úpravách dalších oddílů kontrolujte texty a upravujte je podle poznámek pod čarou. Jestliže jste již tyto poznámky z JZZZ odstranili, využijte  k tomu poznámky pod čarou uvedené na příslušných místech v materiálu Vzdělávání tvůrců jednotných zadání – Podklady (dále pouze Vzdělávání tvůrců), příp. poznámky pod čarou v JZZZ oboru Mlynář 29-52-H /001.

Oddíl „Organizace závěrečné zkoušky“ - Vzdělávání tvůrců, str. 25. Nezapomeňte, prosíme, odstranit větu „Ke každému  tématu ústní zkoušky škola přiřadí jednu podotázku z Obecného přehledu ze světa práce.“ To platí i v případě, že podotázky ze světa práce jsou součástí ústní zkoušky (škola je nebude přiřazovat, protože jsou již u jednotlivých témat zařazeny).    

 

i1.jpg Dále budete kontrolovat a upravovat U JEDNOTLIVÝCH ZKOUŠEK texty těchto oddílů:

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA

Přímo pod hlavní kapitolou PÍSEMNÁ ZKOUŠKA  zůstanou dva oddíly

1. oddíl „Organizační pokyny“ (Vzdělávání tvůrců  str. 26). Zde se objeví kopie textů organizačních pokynů, které jste zpracovali k jednotlivým tématům. Pokud jsou organizační pokyny u těchto témat shodné, ponechte v JZZZ jenom jednu kopii textu. V případě, že jste u jednotlivých témat stanovili ještě specifické pokyny pro dané téma, je třeba tyto pokyny rovněž ponechat  na tomto místě (a upravit dle toho text) . Např.: „U tématu č. I škola zajistí…, u tématu č. II….“ atd. Tento oddíl musí zůstat umístěn pouze zde a u jednotlivých témat by již měl být odstraněn (viz dále).   

2. oddíl „Anotace témat“  (Vzdělávání tvůrců  str. 27). V případě, že jste k jednotlivým tématům zpracovali anotace témat, objeví se zde jejich kopie. Anotaci každého tématu vložte na samostatný list, aby ji škola mohla  pro vybrané téma z JZZZ přímo využít. Tento oddíl musí zůstat pouze zde - za oddílem Organizační pokyny. U jednotlivých témat by již měl být odstraněn (viz dále). Pokud jste anotace témat nezpracovali, tento oddíl zůstane prázdný, nezapomeňte jej z JZZZ odstranit!

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA

Přímo pod hlavní kapitolou PRAKTICKÁ ZKOUŠKA  zůstane jeden oddíl.

Oddíl „Organizační pokyny“ (Vzdělávání tvůrců  str. 39). Zde se rovněž objeví kopie textů organizačních pokynů, které jste zpracovali k jednotlivým tématům. Pokud jsou organizační pokyny u těchto témat shodné, ponechte v JZZZ jednom jednu kopii textu. V případě, že jste u jednotlivých témat stanovili ještě specifické pokyny pro dané téma, je třeba tyto pokyny rovněž ponechat  na tomto místě (a upravit dle toho text). Tento oddíl musí zůstat umístěn pouze zde a u jednotlivých témat by již měl být odstraněn (viz dále).  

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

Přímo pod hlavní kapitolou ÚSTNÍ ZKOUŠKA  zůstane jeden oddíl.

Oddíl „Organizační pokyny“ (Vzdělávání tvůrců  str. 51). I zde se objeví kopie textů organizačních pokynů, které jste zpracovali k jednotlivým tématům. Předpokládáme, že budou u všech témat shodné, ponechte pouze jednu jejich kopii.

 

i1.jpg V závěru prosím proveďte celkovou úpravu a kontrolu JZZZ:

  • Zkontrolujte, zda jste odstranili ve všech upravovaných oddílech poznámky pod čarou. Kdyby zde nebyly odstraněny, zobrazí se i v JZZZ pro školy!
  • Zkontrolujte, zda u některých témat nezůstal oddíl Identifikační údaje. Pokud jej zde naleznete, odstraňte jej! Tento oddíl slouží pouze pro identifikaci tématu v databázi témat. Jestliže měl standardní strukturu, byl odstraněn automaticky. Ovšem vzhledem k tomu, že je v řadě případů vytvářeli různí autoři, nelze jejich automatické odstranění zaručit. Tutéž kontrolu proveďte  u jednotlivých témat i v případě oddílu Organizační pokyny. Pokud u některého z témat tento oddíl zůstal, odstraňte jej (v JZZZ pro školy bude u každé zkoušky uveden pouze jednou). 
  • Na adrese https://skoly.nzz.nuov.cz/admin/ si  vygenerujte pdf JZZZ ve verzi pro učitele i ve verzi pro žáky. U obou verzí proveďte závěrečnou kontrolu (zda texty výše uvedených oddílů jsou v pořádku, zda verze pro žáky neobsahuje omylem i některé z podkladů pro učitele, apod.). Při zjištění nedostatků se opět vraťte do Tvůrce JZZZ a odstraňte je.

Podejte zprávu R. Drábové, že JZZZ je dokončeno.


  text dokumentu ke stažení (59,00 KB)

Nahoru

Novinky

SOUTĚŽ SOP

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací v gastronomických oborech  

 

Konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“

Dne 8. března 2012 se u příležitosti ukončení projektu NZZ uskutečnila konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“. Konference se zúčastnili ředitelé a zřizovatelé odborných škol, odborníci z praxe, zástupci Hospodářské komory ČR, krajů, ČŠI a dalších partnerů v odborném vzdělávání.  

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

příručka Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole -  školní rok 2011/2012  

 

Zadání samostatné odborné práce

V březnu 2012 budou zpřístupněna jednotná zadání,  která školy mohou využít pro závěrečné zkoušky 2011/2012. Součástí jednotného zadání je v některých oborech samostatná odborná práce (SOP) . Její zařazení do závěrečné zkoušky je závazné.  

 

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Ve školním roce 2010 - 2011 se příprava jednotného zadání poprvé soustředila rovněž na obory středního vzdělání s výučním listem kategorie E.  

 

další novinky