Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Práce autorských týmů ve školním roce 2010/11

Tvorba jednotných zadání se řídí metodickými pokyny, které jsou zpracovány zvlášť pro obory kategorie H a obory kategorie E. Součástí pokynů je  harmonogram tvorby JZZZ a specifikace činnosti editorů a autorských týmů a jejich výstupů. Jsou zde uvedena metodická doporučení pro tvorbu témat jednotlivých zkoušek, zařazení otázek Obecného přehledu ze světa práce, případné využití samostatné odborné práce a vytvoření prostoru pro zařazení školní části do závěrečných zkoušek. Pokyny obsahují rovněž instrukce ke zpracování jednotného zadání v programu Tvůrce JZZZ.  

Na přelomu srpna a září jsou editoři proškolení pro zpracování JZZZ, naučí se pracovat ve speciálním programu Tvůrce JZZZ, který je pro tvorbu zadání určen a na první schůzce autorského týmu s ním seznámí i autory.

Metodika tvorby JZZZ  2010/11, obory kat. H
Metodika tvorby JZZZ  2010/11, obory kat. E
Harmonogram tvorby JZZZ 2010/11 (125,21 KB

Nahoru

Schůzky autorských týmů

Novinky

SOUTĚŽ SOP

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací v gastronomických oborech  

 

Konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“

Dne 8. března 2012 se u příležitosti ukončení projektu NZZ uskutečnila konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“. Konference se zúčastnili ředitelé a zřizovatelé odborných škol, odborníci z praxe, zástupci Hospodářské komory ČR, krajů, ČŠI a dalších partnerů v odborném vzdělávání.  

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

příručka Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole -  školní rok 2011/2012  

 

Zadání samostatné odborné práce

V březnu 2012 budou zpřístupněna jednotná zadání,  která školy mohou využít pro závěrečné zkoušky 2011/2012. Součástí jednotného zadání je v některých oborech samostatná odborná práce (SOP) . Její zařazení do závěrečné zkoušky je závazné.  

 

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Ve školním roce 2010 - 2011 se příprava jednotného zadání poprvé soustředila rovněž na obory středního vzdělání s výučním listem kategorie E.  

 

další novinky