Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Realizace závěrečné zkoušky podle jednotného zadání

Romana Jezberová a kol.  

PUBLA5-1_2.jpg  Loni se poprvé mohly všechny školy s učebními obory zapojit do projektu Nová závěrečná zkouška. Pokud školy využily této nové možnosti, nemusely sestavovat své závěrečné zkoušky samy, ale využily pro ně jednotné zadání, které připravily řešitelské týmy složené z pedagogů a odborníků v daném oboru. Jednotné zadání přispívá ke srovnatelnosti umožňuje navzájem srovnávat výsledky absolventů oboru z různých škol a pomáhá i k jejich lepšímu uplatnění na trhu práce. Použití jednotného zadání není povinné. Myslíme si ale, že pro školy je výhodné připojit se k reformě zkoušek, protože tím způsobem mohou prokázat kvalitu své výuky a tím také svých absolventů.


publikace ke stažení publikace ke stažení (136,48 KB)

Obsah:

Úvod

1.  Seznámení školy s jednotným zadáním závěrečné zkoušky
1.1 Přístup školy k jednotnému zadání
1.2 Bezpečné nakládání s jednotným zadáním ve škole
1.3 Poskytování zpětné vazby o využití jednotného zadání
1.4 Využívání jednotného zadání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

2. Podoba jednotného zadání v informačním systému nové závěrečné zkoušky
2.1  Dodržování jednotného zadání
2.2  Dvě varianty jednotného zadání – žáci, učitelé

3. Příprava a realizace závěrečné zkoušky podle jednotného zadání
3.1 Obecná pravidla pro výběr témat z jednotného zadání a přípravu  jednotlivých zkoušek
3.2  Organizační pokyny konkretizované v jednotném zadání oboru vzdělání
3.3  Uspořádání některých materiálů z jednotných zadání ve škole

4. Realizace nových prvků závěrečné zkoušky
4.1 Obecný přehled ze světa práce
4.2  Samostatná odborná práce

5.  Možnost zařazení specifik školy do závěrečné zkoušky

Závěr

Příloha:  Blok podotázek Obecný přehled ze světa práce

Nahoru

Novinky

SOUTĚŽ SOP

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací v gastronomických oborech  

 

Konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“

Dne 8. března 2012 se u příležitosti ukončení projektu NZZ uskutečnila konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“. Konference se zúčastnili ředitelé a zřizovatelé odborných škol, odborníci z praxe, zástupci Hospodářské komory ČR, krajů, ČŠI a dalších partnerů v odborném vzdělávání.  

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

příručka Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole -  školní rok 2011/2012  

 

Zadání samostatné odborné práce

V březnu 2012 budou zpřístupněna jednotná zadání,  která školy mohou využít pro závěrečné zkoušky 2011/2012. Součástí jednotného zadání je v některých oborech samostatná odborná práce (SOP) . Její zařazení do závěrečné zkoušky je závazné.  

 

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Ve školním roce 2010 - 2011 se příprava jednotného zadání poprvé soustředila rovněž na obory středního vzdělání s výučním listem kategorie E.  

 

další novinky