Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Výstava „Vzdělání a řemeslo“

Ohlédnutí za 16. ročníkem výstavy, která se konala ve dnech 29. 9. – 1. 10. 2010 v Českých Budějovicích. Výstava přinesla několik zajímavých novinek, a proto se k ní vracíme.  

Akci uspořádalo Výstaviště České Budějovice a.s. za podpory Krajského úřadu Jihočeského kraje a ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou České Budějovice.

Letošního ročníku se zúčastnilo 166 vystavovatelů a obchodníků, z toho 80 škol, od středních přes vyšší odborné, po vysoké školy. Součástí výstavy bylo rovněž 17 celostátních soutěží (např. instalatérů, truhlářů, kovářů, aranžérů, v oborech automatizační techniky, CNC techniky, informatiky, elektrotechniky, elektroniky a dalších), v  nichž změřilo své síly 370 žáků.  Celkem se výstavy zúčastnilo 125 škol, ať již jako vystavovatelé, soutěžící či v obou kategoriích, mezi nimi dvě rakouské, jedna bavorská a dvě slovenské.

Výstavu zahájila ředitelka Výstaviště  a s krátkými proslovy vystoupili přítomní hosté (zástupci města, Krajského úřadu Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory v Českých Budějovicích,  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národního ústavu odborného vzdělávání v Praze aj.). V rámci slavnostního aktu předal ředitel firmy Fronius cz. dar – virtuální svařovací zařízení pro výuku svařování v ceně 548 400 Kč - pro VOŠ, SPŠ automobilní a technickou České Budějovice.

Zajímavé novinky

Poprvé se uskutečnilo mistrovství republiky mladých kadeřnic a kosmetiček Harmonie 2010/2011, které pořádala Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR. Nově byla rovněž zařazena prezentace programů celoživotního vzdělávání, které poskytují školy a instituce zabývající se vzděláváním dospělých, ať již formou individuálního, podnikového vzdělávání - distančního vzdělávání, studia v kurzech nebo rekvalifikací. Jejich expozice byly zřetelně označeny a v katalogu jim byla věnována samostatná kategorie.

Další dvě novinky se objevily v soutěžích. V roce 2010 byla vyhlášena nová soutěž „O nejlepší prezentaci zahraniční spolupráce“. Vznikla na základě loňských pozitivních zkušeností s účastí zahraničních škol, které zde navázaly kontakty s českými protějšky a aktivně s nimi spolupracovaly v průběhu školního roku.

Další nová soutěž „O nejlepší propojení školské a podnikatelské sféry“ je jedním z výsledků dlouhodobé snahy zapojit efektivně do výstavy i podnikatelskou veřejnost. Toto úsilí je významnou měrou podpořeno Jihočeskou hospodářskou komorou v Českých Budějovicích. Díky ní se podařilo získat několik významných podnikatelských subjektů k podpoře vystavujících škol a k prezentaci formou společné expozice. Návštěvníci tak mohou lépe vnímat obsah vzdělávání v dané škole a perspektivu následného uplatnění žáků v reálné praxi. Účast podnikatelské sféry na výstavě rovněž vytváří prostor pro diskuze pedagogů a odborníků z praxe na téma potřebné kvalifikace budoucí pracovní síly.

V rámci spolupráce Jihočeské hospodářské komory v Českých Budějovicích s Výstavištěm České Budějovice a.s. a podnikatelskou sférou se uskutečnilo v pořadí již 6. Setkání  Klubu personalistů u kulatého stolu, zaměřené na  měkké dovednosti a možnosti podpory středních odborných škol a učilišť.

Doprovodný program

Součástí výstavy byl bohatý doprovodný program, který zahrnoval řadu zajímavých přednášek, seminářů a prezentací - například seminář Nonverbální komunikace, pořádaný Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity, prezentace programu Preventík Krizovým centrem pro děti a rodinu v Jihočeském kraji nebo Environmentální výchova a problematika lesa, lesního hospodářství a ochrany přírody, kterou po celou dobu výstavy pořádal Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem. Uskutečnil se i seminář Finanční gramotnost v kostce pořádaný Národním institutem pro další vzdělávání.

Výstavu s prezentacemi jednotlivých škol doprovodil rovněž hudební program, módní přehlídky či autogramiáda známých sportovců. Nechyběla ani tradiční předvedení produktů řady výrobců a prodejců školních a kancelářských pomůcek, nakladatelství a vydavatelství, jakož i nadací v s různými vzdělávacími programy.

Výstava vzbudila velký zájem

Výstavu navštívilo přes 10 000 návštěvníků, převážně žáků posledních ročníků základních škol, kteří se rozhodují o své budoucí kariéře. Na výstavě nalezli maximální množství informací o možnostech vzdělávání, případně následného uplatnění v praxi. V rámci soutěží předvedli žáci z celé republiky své dovednosti a vzájemně se inspirovali k dalšímu zdokonalování ve zvolené profesi.

Pořadatelé zaznamenali, že výstava byla  odbornou i laickou veřejností přijata velmi příznivě, v anketním dotazníku 95 % návštěvníků uvedlo, že splnila jejich očekávání. Pozitivní ohlas měla výstava rovněž v médiích a regionálním tisku.

Zapojení podnikatelské sféry a zařazení celoživotního vzdělávání do obsahu výstavy posouvá rozsah a smysl této akce na vyšší úroveň. V tomto trendu bude pokračovat i 17. ročník, který se uskuteční v termínu 23. - 25. 11. 2011.

Ing. Ivana Nepovímová (MŠMT) a Ing. Dana Kočková (NÚOV)

 

 

Nahoru

Novinky

SOUTĚŽ SOP

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací v gastronomických oborech  

 

Konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“

Dne 8. března 2012 se u příležitosti ukončení projektu NZZ uskutečnila konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“. Konference se zúčastnili ředitelé a zřizovatelé odborných škol, odborníci z praxe, zástupci Hospodářské komory ČR, krajů, ČŠI a dalších partnerů v odborném vzdělávání.  

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

příručka Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole -  školní rok 2011/2012  

 

Zadání samostatné odborné práce

V březnu 2012 budou zpřístupněna jednotná zadání,  která školy mohou využít pro závěrečné zkoušky 2011/2012. Součástí jednotného zadání je v některých oborech samostatná odborná práce (SOP) . Její zařazení do závěrečné zkoušky je závazné.  

 

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Ve školním roce 2010 - 2011 se příprava jednotného zadání poprvé soustředila rovněž na obory středního vzdělání s výučním listem kategorie E.  

 

další novinky