Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Žáci učebních oborů právě začínají skládat závěrečné zkoušky

Reforma závěrečných zkoušek, která probíhá v rámci projektu Nová závěrečná zkouška, má přispět ke zvýšení prestiže absolventů učebních oborů.  

 


Základem nového pojetí jsou jednotná zadání, která se připravují pro každý obor a na jejichž tvorbě se podílejí školy, odborníci z praxe a pracovníci Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV). Při použití jednotného zadání budou závěrečné zkoušky na všech školách odpovídat současné úrovni v oboru. Výsledky zkoušek prováděných na různých školách také budou mnohem lépe srovnatelné.

 

  • Projekt Nová závěrečná zkouška řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jeho řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání, financován je z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Závěrečné zkoušky se i nadále skládají ze zkoušky písemné, ústní a praktické. Na rozdíl od dřívějška jsou ale zaměřeny víc na praxi v oboru. Přispívá k tomu také fakt, že se zaměstnavatelé přímo podílejí na tvorbě jednotných zadání. Nejvýznamnější roli proto hraje zkouška praktická, při níž má žák prokázat, že umí řešit reálné úkoly z praxe. Při ústní zkoušce žáci odpovídají také na otázky ze světa práce. Tím se ukáže, jestli mají představu o uplatnění v praktickém životě. Úplnou novinku představují v některých oborech samostatné odborné práce, které žáci zpracují během 2. pololetí a obhajují je při závěrečné zkoušce.

 

Žáky hodnotí i zaměstnavatelé

Zástupci zaměstnavatelů daného oboru se nejenom podílejí na tvorbě jednotného zadání, ale jsou také členy zkušebních komisí, které hodnotí výkony žáků u závěrečných zkoušek. Jejich zapojení do reformy těchto zkoušek je předpokladem k tomu, aby byli absolventi  dostatečně připraveni na reálné podmínky v praxi a zvýšila se tím jejich šance na dobré uplatnění.

Jednotná zadání jsou pro školy přístupná v novém informačním systému na internetu. Každá škola zapojená do projektu dostává přístupové heslo k těm oborům, které vyučuje. Její povinností pak je připravit zkoušky podle požadavků jednotného zadání a zajistit utajení témat až do průběhu zkoušek.

Když zástupci školy získají jednotné zadání, mohou zjistit, že pro některou jeho část nejsou žáci připraveni a že k ní škola ani nemá dostatečné technické vybavení. Škola pak musí co nejrychleji upravit svou výuku, opatřit potřebné vybavení nebo zajistit praxi svých žáků v moderně zařízeném podniku. „Pokud to škola neudělá, hrozí jejím žákům, že u zkoušky neuspějí. Závěrečné zkoušky tak zpětně ovlivní obsah a pojetí výuky,“ říká hlavní manažerka projektu Nové závěrečné zkoušky Dana Kočková.

 

Nové závěrečné zkoušky lze vidět v praxi

Závěrečné zkoušky probíhají od začátku června na všech středních školách s učebními obory. Při zkouškách lze v praxi vidět, jak školy používají jednotná zadání a co pro ně reforma závěrečných zkoušek znamená.

 

V případě zájmu Vám poskytneme kontakty na vhodné školy ve Vašem kraji. Rádi odpovíme i na Vaše dotazy.

Více informací o projektu: www.nuov.cz/nzz

Ing. Dana Kočková, hlavní manažerka projektu

e-mail: dana.kockova@nuov_cz, tel.: 274 022 411

Mobil: 724 652 205

Ing. Hana Hušáková, manžerka pro organizaci a logistiku

e-mail: hana.husakova@nuov_cz, tel.: 274 022 424

RNDr. Libor Berný, manažer pro informační systém NZZ

e-mail: libor.berny@nuov_cz, tel.: 274 022 136

Národní ústav odborného vzdělávání

Weilova 1271/6

102 00 Praha 10

Tel.: 274 022 111 

 

 

Nahoru

Novinky

SOUTĚŽ SOP

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací v gastronomických oborech  

 

Konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“

Dne 8. března 2012 se u příležitosti ukončení projektu NZZ uskutečnila konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“. Konference se zúčastnili ředitelé a zřizovatelé odborných škol, odborníci z praxe, zástupci Hospodářské komory ČR, krajů, ČŠI a dalších partnerů v odborném vzdělávání.  

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

příručka Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole -  školní rok 2011/2012  

 

Zadání samostatné odborné práce

V březnu 2012 budou zpřístupněna jednotná zadání,  která školy mohou využít pro závěrečné zkoušky 2011/2012. Součástí jednotného zadání je v některých oborech samostatná odborná práce (SOP) . Její zařazení do závěrečné zkoušky je závazné.  

 

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Ve školním roce 2010 - 2011 se příprava jednotného zadání poprvé soustředila rovněž na obory středního vzdělání s výučním listem kategorie E.  

 

další novinky