Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Zpracování správných řešení

Datum:18.10 2009  Zpracování správných řešení u témat písemné zkoušky  

V průběhu tvorby JZZZ jsme zaznamenali několik dotazů k tomu, jak mají být zpracována správná řešení u témat písemné zkoušky, jestliže jsou témata zadána tak, že vyžadují zpracování volného textu žákem.

K jednotlivým tématům písemné zkoušky se zpracovávají vždy tzv. správná řešení. O způsobu jejich zpracování však rozhodujete na základě charakteru tématu:

1. Je-li téma založeno na zpracování jednoznačných stručných a krátkých odpovědí žáka, obsahuje-li výpočty, stručný výčet pracovních operací, popis pracovního postupu, strojů, nástrojů apod., je žádoucí správná řešení do JZZZ přímo vypracovat.  Učitelé tak v rámci zadání získají shrnující podklady pro hodnocení a klasifikaci žáka, které nemusí dopracovávat, propočítávat výsledky či vyhledávat odpovědi na některé otázky v různých materiálech (učebnicích, normách apod.).

2. Je-li téma založeno na zpracování odpovědí formou volného textu žáka k daným otázkám a úlohám, lze správná řešení zpracovat jako  orientační  údaje  k tomu, jaké základní informace by odpovědi žáka měly obsahovat. Např. lze heslovitě sepsat základní body žákovy správné odpovědi a upozornit na to, co nesmí v odpovědi chybět.

Nahoru

Novinky

SOUTĚŽ SOP

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací v gastronomických oborech  

 

Konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“

Dne 8. března 2012 se u příležitosti ukončení projektu NZZ uskutečnila konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“. Konference se zúčastnili ředitelé a zřizovatelé odborných škol, odborníci z praxe, zástupci Hospodářské komory ČR, krajů, ČŠI a dalších partnerů v odborném vzdělávání.  

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

příručka Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole -  školní rok 2011/2012  

 

Zadání samostatné odborné práce

V březnu 2012 budou zpřístupněna jednotná zadání,  která školy mohou využít pro závěrečné zkoušky 2011/2012. Součástí jednotného zadání je v některých oborech samostatná odborná práce (SOP) . Její zařazení do závěrečné zkoušky je závazné.  

 

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Ve školním roce 2010 - 2011 se příprava jednotného zadání poprvé soustředila rovněž na obory středního vzdělání s výučním listem kategorie E.  

 

další novinky