Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Obor: veterinářství

5.3.2010    Přerovský deník    str. 19    Moje práce   (sra)  

KAM NA STŘEDNÍ ŠKOLU

 

Veterinářství je velmi zajímavý a různorodý maturitní obor, který přitahuje hlavně mladé lidi se vztahem ke zvířatům. Studenti se naučí asistovat veterinárnímu lékaři při chirurgických a léčebných zákrocích, pomáhat při podávání léčiv, zjišťovat březost, vést normální porody, ošetřovat matku a mláďata po porodu, provádět zvířatům úpravu paznehtů a kopyt, ošetřovat jim rány, pomáhat při očkování. Seznámí se i s veterinární prací na jatkách a při domácích porážkách, naučí se provádět laboratorní vyšetření masných výrobků, mléka, mléčných výrobků, vajec a ryb i posuzovat úroveň hygieny v provozech potravinářského průmyslu. Naučí se také vést dokumentaci a řídit motorová vozidla skupiny B.

            Obor nabízí v příštím školním roce deset škol z různých krajů. „Všechny školy už učí podle vlastních vzdělávacích programů a některé z nich nabízejí i užší zaměření, například na veterinární prevenci, techniku nebo péči o zvířata,“ doplňuje Zdeňka Szebestová z Národního ústavu odborného vzdělávání.

            Na části škol musí zájemce o tento obor složit přijímací zkoušky, ostatní si vybírají podle prospěchového průměru ze základní školy. Uchazeč by se měl zajímat o přírodopis a chemii, které bude při studiu potřebovat pravděpodobně nejvíc.

            Absolventi se uplatní jako veterinární asistenti při preventivní, dozorové, diagnostické, léčebné a poradenské činnosti ve státní správě, v podnicích a institucích.

Mohou také pracovat v chovech hospodářských a exotických zvířat, při zpracování živočišných produktů (například na jatkách, v masokombinátech), v laboratořích, při výrobě krmiv, v pojišťovnictví, na referátech ochrany přírody a životního prostředí, v oblasti marketingu a managementu a ve firmách zacházejících se zdravotnickým materiálem.

            Další možností uplatnění pro absolventy je samostatné podnikání. Mnozí ovšem nevstupují hned po škole na trh práce, ale pokračují ve studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách hlavně v oborech veterinárních a zemědělských, případně s jiným přírodovědným zaměřením.

Více se můžete dozvědět na www.infoabsolvent.cz, pokud v rubrice Volba oborů zadáte Úplné střední vzdělání s maturitou a v něm najdete obor Veterinářství.

 

Nahoru