Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Obory vzdělání se také reformují

12.1.2009 Zájemci mají letos větší šanci dostat se na zvolenou střední školu, ale při výběru by měli dát pozor na nové obory. Mohou  narazit na obory, které neznají, a naopak se může stát, že nenaleznou obor, který hledají. Součástí školské reformy je totiž také vytváření oborů se širším záběrem.  

TZ_obory_09.doc TZ_obory_09.doc (67,50 KB)


Dosud se vyučuje přibližně 600 oborů a v řadě případů jde o poměrně úzkou specializaci. Cílem probíhajících změn ve školství je kromě jiného také poskytnout žákům takové vzdělání, které jim umožní širší uplatnění. Proto byly úzce zaměřené obory sloučeny do širších celků a pro tyto obory byly v Národním ústavu odborného vzdělávání vytvořeny rámcové vzdělávací programy. Ty představují vlastně „objednávku“ státu, která určuje, jaké znalosti a dovednosti mají žáci v daném oboru získat.

Tyto požadavky musejí školy dodržet při přípravě svých vlastních osnov, zároveň ale získaly větší volnost v tom, jaké pojetí si zvolí. Měly by přitom brát v úvahu podmínky v regionu, schopnosti žáků či požadavky zaměstnavatelů. Je například možné, aby kromě širokého základu nabízely i určitou specializaci, což může být třeba jejich dřívější úzký obor (např. obkladač, který se stal součástí oboru zedník). Mohou se ale také rozhodnout pro širší obor bez specializace. Z toho vyplývá, že se obsah vzdělání v jednom oboru může u různých škol lišit.

Příklady nejvýznamnějších změn v oborech

obory s vyučením:

· Zámečník je přejmenován na Strojní mechanik

· Obory Zedník a Obkladač jsou sloučeny do oboru Zedník

· Automechanik je přejmenován na Mechanik opravář motorových vozidel

· Elektrikář - slaboproud je začleněn do oboru Elektrikář

· Mechanik elektronických zařízení je začleněn do oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje

· Obory Kuchař, Číšník - servírka, Kuchař – číšník pro pohostinství jsou zahrnuty pod jeden obor Kuchař – číšník

· 17 oborů prodavač se specializací (např. drogistické zboží, elektrotechnické zboží atd.) je sloučeno do jednoho oboru s názvem Prodavač

maturitní obory:

· Obor Silniční doprava je přejmenován na Dopravní prostředky

· Obory pro počítačovou techniku a informační technologie jsou začleněny v nové skupině oborů Informační technologie (mají nově kód začínající 18-)

· Slaboproudá i silnoproudá elektrotechnika jsou zařazeny v oboru Elektrotechnika

· Obory Pozemní stavitelství, Dopravní stavitelství, Vodohospodářské stavby i Inženýrské stavitelství jsou sloučeny do oboru Stavebnictví

· Obory Kuchař, Číšník (s maturitou) jsou zahrnuty v oboru Gastronomie

· Obor Kosmetička má nový název Kosmetické služby

 

Jak si vybrat obor

Současně se zaváděním nových vzdělávacích programů bude dobíhat výuka podle dosavadních osnov. Proto bude výběr oborů po několik dalších let poněkud komplikovanější. Žáci základních škol by tedy neměli nechat rozhodování až na poslední chvíli a poradit by jim přitom měli jejich učitelé a výchovní poradci. Důležité budou také informace přímo z jednotlivých škol a jejich návštěva.

Převodník oborů staré a nové soustavy najdou zájemci na www.infoabsolvent.cz

v sekci Volba škol a oborů vzdělání v návodu „JAK POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU A DALŠÍ INFORMACE“ Na těchto internetových stránkách jsou také úplné informace o všech školách a oborech i o uplatnění absolventů.

Radu poskytne:

Centrum kariérového poradenství NÚOV, e-mail: poradna@nuov_cz,tel.: 274 869 698

Rádi odpovíme na Vaše případné dotazy.


Ing. Jiří Vojtěch, vedoucí oddělení analýz potřeb trhu práce NÚOV

e-mail: vojtech@nuov_cz

 

Zoja Franklová, tisková mluvčí NÚOV

e-mail: zoja.franklova@nuov_cz

mobil: 724 652 240

 

 

Nahoru