Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Odborné školy se vyjádří k novým vzdělávacím programům

10.10.2008 Národní ústav odborného vzdělávání připravil rámcové vzdělávací programy pro dalších 88 oborů. Současně zahájil dotazníkové šetření, během něhož mají střední odborné školy možnost se k novým vzdělávacím progamům vyjádřit.  

tisková zpráva tisková zpráva (76,54 KB)


Příprava rámcových vzdělávacích programů je jednou z podstatných částí probíhající reformy ve školství. Školy si na jejich základě zpracovávají vlastní vzdělávací programy, kde mohou uplatnit své představy o výuce daného oboru a vzít v potaz místní podmínky. V souvislosti s tvorbou rámcových vzdělávacích programů dochází k redukci počtu oborů z původních 800 přibližně na čtvrtinu.

 

Schvalování rámcových vzdělávacích programů ve třech vlnách

 

Příprava vzdělávacích programů byla rozdělena do tří hlavních částí. V první z nich bylo v roce 2007 schváleno 61 RVP, ve druhé vlně následovalo dalších 82 RVP, které vstoupily v platnost v květnu 2008. 88 RVP, které byly nyní poskytnuty školám k vyjádření, představuje poslední velkou skupinu rámcových vzdělávacích programů, vytvořenou v Národním ústavu odborného vzdělávání. Jde o RVP pro obory maturitní, z nichž některé obsahují i praktickou přípravu, a obory učební s výučním listem i bez něho, z nichž některé jsou určeny také žákům se zdravotním handicapem. Kromě toho obsahuje tato skupina RVP také obory konzervatoří a nástavbové obory.

 

Školy vyučující některý z těchto 88 oborů mají v příštích dnech možnost vyjádřit se k odborným částem RVP. Po zapracování jejich připomínek, budou tyto rámcové vzdělávací programy předány na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V následujícím schvalovacím řízení se k nim vyjádří vybraná ministerstva, krajské úřady, Hospodářská komora, zaměstnavatelské i školské asociace a řada dalších institucí. Schválení by mělo proběhnout do konce tohoto školního roku.

 

Změny budou probíhat postupně

 

Stejně jako příprava rámcových vzdělávacích programů, bude přechod na výuku podle nich probíhat postupně. Po schválení a vydání rámcových vzdělávacích programů mají školy vždy dva roky na to, aby si připravily své vlastní vzdělávací programy a začaly podle nich učit. První část škol to tedy čeká od školního roku 2009/2010, další pak přejdou na školní vzdělávací programy v následujících dvou letech. Vzhledem k tomu, že pro první skupinu RVP byly vybrány obory s velkým počtem žáků, bude výuka podle školních vzdělávacích programů probíhat na většině středních odborných škol už od roku 2009/2010.

 

Rádi zodpovíme Vaše případné dotazy.

 

Kontakty:

 

Miroslav Procházka, ředitel NÚOV, miroslav.prochazka@nuov_cz

Jitka Pohanková, náměstkyně ředitele NÚOV, jitka.pohankova@nuov_cz

 

Zoja Franklová, tisková mluvčí NÚOV, zoja.franklova@nuov_cz, mobil: 724 652 240

 

Národní ústav odborného vzdělávání

Weilova 1271/6
102 00 Praha 10, tel.: 274 022 111

Nahoru