Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

OECD VET Review: Učení pro praxi

logo_en.gif  

Pozvánka na závěrečnou konferenci aktivity

OECD VET Review: Učení pro praxi

 

12.dubna 2010, 9.00 – 17.00 hotel Andel’s https://www.andelshotel.com/,

Praha 5 Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 Smíchov

OECD provádí přezkum odborného vzdělávání ve 14 zemích světa. NÚOV je koordinátorem české části projektu. Zájemci o účast na konferenci se mohou přihlásit u Milady Stalker (milada.stalker@nuov_cz


Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na závěrečnou konferenci aktivity OECD VET Review: Učení pro praxi (Learning for Jobs).

Cílem aktivity bylo posoudit počáteční odborné vzdělávání v zemích OECD, a to především z hlediska jeho schopnosti reagovat na potřeby trhu práce. Aktivita probíhala ve čtrnácti přihlášených členských zemích OECD. Součástí aktivity jsou jak jednotlivé přezkumy zemí, tak i souhrnná analýza.
Tým OECD navštívil v minulém roce dvakrát Českou republiku, kdy se v různých institucích sešel s mnoha odborníky, od kterých formou rozhovoru a diskuse získával informace a přehled o situaci v odborném vzdělávání a přípravě (OVP). Poznatky z návštěv byly doplněny informacemi z podrobného dotazníku i studiem dalších vyžádaných materiálů.
Výsledkem je zpráva, která popisuje jak silné stánky českého odborného vzdělávání, tak i jeho výzvy a problémy. Pro řešení je ve zprávě navržena sada šesti doporučení, jejichž prezentace a diskuse nad nimi by měly být hlavní náplní programu konference.
Předběžný program, který je uveden níže, bude upřesněn podle zájmu účastníků. Odpolední jednání je možné rozdělit až do tří pracovních sekcí, které se budou věnovat konkrétním doporučením a jejich možné realizaci. Prosíme proto o uvážení, kterého z navrhovaných pracovních jednáních byste se chtěl/a v odpoledním bloku zúčastnit. Tuto volbu prosíme uveďte do přihlašovacího mailu.

Konečnou zprávu v češtině naleznete zde. V tištěné formě ji naleznete v deskách v místě konání konference.

Budeme velmi rádi, pokud se rozhodnete konference zúčastnit a věnujete svůj čas i zájem problematice odborného vzdělávání.

Na konferenci se registrujte zasláním odpovědního e-mailu na adresu milada.stalker@nuov_cz.

Předběžný program konference

9:00 – 10:00                Registrace a ranní káva s občerstvením
10:00 – 10:15              Zahájení konference (zástupce MŠMT)
10:15 – 11:15              Prezentace hlavního koordinátora aktivity OECD VET Review Simona Fielda

Prezentace autorky zprávy pro Českou republiku Malgorzaty Kuczery
11:15 – 11:30              Krátká přestávka na kávu
11:45 – 13:00              Prezentace českých odborníků
13:00 – 14:00              Oběd
14:00 – 15:30              Diskuse v sekcích (budou uspořádány podle zájmu)

Témata vycházejí z navržených doporučení

I.   Reformy v kariérovém poradenství
II. Posílení zapojení zaměstnavatelů do OVP, posílení kvantity a kvality odborné přípravy na pracovišti
III. Regionální plánování a nabídka vyššího sekundárního vzdělávání
15:30 – 15:45              Krátká přestávka na kávu
15:45 – 17:00              Shrnutí, diskuse

Nahoru

Závěrečná konference OECD