Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Podpora vzdělávání k úsporám energie a k využívání obnovitelných zdrojů energie

V České republice existuje aktuální a jasně formulovaná společenská objednávka směřující k tomu, aby do povědomí všech vzdělávaných na středních školách vstoupila problematika úspor energie a obnovitelných zdrojů energie . Tato objednávka navíc akcentuje potřebu odborné přípravy pracovníků, kteří kromě jádra své kvalifikace, např. v oboru vzdělání elektrikář získají i kvalifikaci potřebnou při zajišťování a využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) , např. v oblasti montáže a údržby solárních zdrojů elektrické energie.    

saving.jpgAktuální společenskou objednávkou se v prvním pololetí roku 2009 z popudu Ministerstva životního prostředí (MŽP) intenzivně zabývala pracovní skupina pro vzdělávání v OZE a úsporách energie složená z odborníků zastupujících řadu profesních sdružení, vzdělávacích institucí a organizací reprezentujících sféru práce orientovaných na tuto oblast.  

 

Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) ve spolupráci s MŽP koncepčně a metodicky řídil činnost pracovní skupiny, která se zaměřila na řešení následujících aktivit:

1. Analýza trhu práce v oblasti OZE

  • odhad potřebného počtu kvalifikovaných pracovníků,
  • stanovení kvalifikačních požadavků (kompetencí).

2.   Aplikace tematiky OZE a úspor energie v počátečním i dalším vzdělávání

  • zařazení tematických celků do vzdělávání, tj. transformace do ŠVP v počátečním odborném vzdělávání,
  • zařazení do systému dalšího vzdělávání pro rozšíření kvalifikace, příp. rekvalifikace s možností získání osvědčení.

3.  Podpora implementace tematiky OZE a úspor energie v rámci celoživotního učení 

 

Cílem realizace aktivit je podpořit rozvoj počátečního i dalšího vzdělávání zaměřeného na přípravu odborníků s odpovídající kvalifikací. 

Hlavní souvislosti a výsledky práce skupiny

Výklad pojmů z oblasti životního prostředí

Nahoru