Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu

Evropsky_system_kreditu_1.jpg Miroslav Kadlec, Jan Peška, Jiří Strádal, Mario Stretti  

Evropsky system kreditu.pdf Evropsky system kreditu.pdf (1,69 MB)


1. Úvodem
2. Rozšířené shrnutí
3. Informace o ECVET
4. Analýza potřebnosti ECVET a připravenosti OVP v ČR
4.1 Další informace pro externí odborníky zapojené do zpracovávání studie k ECVET
4.2 Návrh SWOT analýzy
5. Návrh akcí podporujících implementaci ECVET
6. Zobecnění – návrh akcí podporujících implementaci ECVET v ČR
Příloha doplňující návrh akcí 1 a 2
7. Pracovní verze textu průvodce ECVET pro školy a jejich partnery

Nahoru