Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Partnerství škol a zaměstnavatelů

Partnerstvi_skol_a_zamestna.jpg Jan Peška, Zorka Husová, Taťána Vencovská, Jana Kratochvílová, Věra Vašáková, Libor Berný, Jiří Vojtěch, Helena Marinková, Hana Čiháková, Jiří Strádal, Jaromír Coufalik, Bohumil Mužík, František Barták  

Partnerstvi_skol_a_zamestnavatelu.pdf Partnerstvi_skol_a_zamestnavatelu.pdf (8,97 MB)
publikace v AJ publikace v AJ (5,04 MB)


1. Vzdělávání
1.1. Vývoj v kontextu společensko-ekonomické transformace po roce 1989
1.2 Partnerství škol a zaměstnavatelů v evropských dokumentech
2.Partnerství škol a zaměstnavatelů v počátečním odborném vzdělávání
2.1. Cíle spolupráce škol a zaměstnavatelů v rámci počátečního vzdělávání a úspěšnost jejich plnění
2.1.1. Kterým cílům přisuzují školy největší význam
2.1.2. Úspěšnost plnění jednotlivých cílů
2.1.3. Srovnání významu a úspěšnosti plnění jednotlivých cílů
2.2. Nástroje a problémy při naplňování jednotlivých cílů spolupráce škol a zaměstnavatelů
2.2.1. Přibližování obsahu výuky potřebám zaměstnavatelů
2.2.2. Pomoc zaměstnavatelů při zkvalitňování výuky
2.2.3. Seznámení žáků s reálným pracovním prostředím v České republice
2.2.4. Seznámení žáků s reálným pracovním prostředím v zahraničí
2.2.5. Motivace žáků pro zájem o vyučovanou odbornost
2.2.6. Motivace žáků pro uplatnění ve studované odbornosti
2.2.7. Rozvoj vzájemné informovanosti škol a zaměstnavatelů
2.3. Shrnutí hlavních problémů spolupráce v oblasti počátečního vzdělávání
3. Partnerství škol a zaměstnavatelů v dalším vzdělávání
3.1. Historické souvislosti
3.2. Spolupráce škol a zaměstnavatelů při realizaci dalšího vzdělávání dnes
3.2.1. Které druhy dalšího vzdělávání školy realizují
3.2.2. S kým školy při realizaci jednotlivých druhů dalšího vzdělávání spolupracují
3.2.3. Které další vzdělávání školy realizují ve spolupráci se zaměstnavateli
3.2.4. Kterých oblastí se uvedená spolupráce týká
3.2.5. Které důvody vedou školy ke spolupráci se zaměstnavateli v oblasti realizace dalšího vzdělávání
3.2.6. Co školám spolupráce se zaměstnavateli při realizaci dalšího vzdělávání přináší
4. Závěry a perspektivy
4.1. Charakteristické rysy spolupráce škol a zaměstnavatelů v ČR
4.1.1. Počáteční vzdělávání
4.1.2. Další vzdělávání
4.1.3. Perspektivy spolupráce škol se zaměstnavateli v dalším vzdělávání
4.2. Možnosti centrální a regionální podpory spolupráce škol a podniků
4.2.1. Přibližování obsahu výuky potřebám zaměstnavatelů
4.2.2. Pomoc zaměstnavatelů při zkvalitňování výuky
4.2.3. Seznámení žáků s reálným pracovním prostředím v ČR a v zahraničí
4.2.4. Rozvoj vzájemné informovanosti škol a zaměstnavatelů
4.2.5. Motivace žáků pro zájem o vyučovanou odbornost a pro uplatnění ve studované odbornosti

Nahoru