Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Zkušenosti z cesty do Nizozemska

   

Skupina pracovníků škol, krajských úřadů, ministerstev (MŠMT, MPO a MPSV), zaměstnavatelských organizací a Národního ústavu odborného vzdělávání navštívila Nizozemsko, které může sloužit jako inspirativní příklad pro rozvoj partnerství škol a zaměstnavatelů. K návštěvě byly vybrány instituce ze sektoru automobilového průmyslu a zdravotnictví, kde bylo dobře vidět, jakým způsobem funguje spolupráce škol a zaměstnavatelů v Nizozemsku. Existují zde tzv. vzdělávací a hodnoticí centra, která se po všech stránkách starají o komunikaci mezi školami a podniky a zodpovídají za kvalitu získané kvalifikace. Pro jednotlivé školy zajišťují praktické vyučování tak, aby mělo náležitou úroveň. Zaměstnavatelé ho mohou školám poskytovat jen za předpokladu, že k tomu získají od vzdělávacího a hodnoticího centra certifikát. Nemůže se pak stát, že praktické vyučování neplní svou roli, což v českých podmínkách není žádnou výjimkou. Zaměstnavatelé, kteří umožňují žákům praxi, jsou kromě toho také finančně podporováni.

závěrečná zpráva Závěrečná zpráva (239,56 KB)

Nahoru