Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Plán aktivit na rok 2010-2011

Evropská komise vytvořila plán aktivit na rok 2010 - 2011: 

leden/únor 2010: Evropská komise ustanovila sekretariát ESCO

17. – 18. březen 2010: ECSO konference všech zainteresovaných aktérů (informace o konferenci jsou na adrese: www.destree.be/esco )  

červen/červenec 2010: Sekretariát začne aktualizovat stávající ESCO taxonomii na požadovanou verzi ISCO 08

Léto 2010: Dotazníkové šetření mezi zainteresovanými aktéry – stakeholdery a navržení jejich pozic v projektu a způsobu spolupráce na rozvoji projektu

Podzim 2010: Ustanovení ESCO komise/rady (ESCO board)

Podzim/Zima 2010: ESCO bude zveřejněn a zpřístupněn na internetu (k prohlížení a stahování), První setkání ESCO komise, Nominace výbor pro údržbu (Maintenance committee) a ustanoví referenční skupiny (Reference groups), ESCO komise naplánuje plán aktivit na rok 2011

Zima 2010-2011: Konání zahajovacích jednání různých ESCO referenčních skupin (organizované ESCO sekretariátem), Referenční skupiny zahájí rozšiřování a doplňování stávající ESCO taxonomie a zároveň budou kontrolovat správnost procesu rozšiřování,

Počátek roku 2011: Referenční skupiny předloží Výboru pro údržbu první návrhy na rozšíření a doplnění stávající taxonomie, Setkání ESCO komise a zhodnocení dosavadního vývoje, Zpráva o dosavadním vývoji bude distribuována všem zainteresovaným aktérům

Jaro 2011: Spuštění verze ESCO 1.0

Září 2011: Jako člen Rady pro údržbu byla zvolena také česká zástupkyně Jolana Blažíčková ze společnosti TREXIMA

Říjen 2011: Sekretariát ESCO vyzývá všechny zainteresované aktéry, aby se podíleli na práci v sektorových referenčních skupinách. Členové těchto skupin budou mít za úkol revidovat a validovat pracovní pozice a pracovní profily, dovednosti, schopnosti a kompetence specifické pro daný sektor a kvalifikaci. Cílem je přizpůsobit klasifikaci ESCO skutečnému evropskému vzdělávacímu systému a pracovnímu trhu.

První sektory, které budou revidovány a ke kterým budou ustaveny referenční skupiny jsou:

  • Zemědělství, lesnictví a rybářství (NACE A 01, NACE A 02 a NACE A 03)
  • Zdravotní péče (NACE Q)
  • Pohostinství (NACE I)

Sektorové RS budou  doplněny průřezovou (cross-sector) RS. Tato skupina bude pracovat na dovednostech a kompetencích vyskytujících se napříč sektory a bude radit Radě pro údržbu a sektorovým RS v rozvoji a strukturování kvalifikačního pilíře a pilíře pro dovednosti a kompetence.

Úvodní setkání je plánováno od  7. do 9. 12. 2011

Nahoru