Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Počítačová podpora procesu přiřazování.

Aby byl proces přiřazování usnadněn, Evropská komise podpořila v roce 2008 vývoj tzv. EQF web tool – webového nástroje, který by umožnil přiřazování kvalifikací, srovnávání národních kvalifikačních systémů a národních kvalifikačních úrovní.

Vývoj webového nástroje má tři fáze:

1) EQF web tool phase 1 (wEQF-1)

EQF web tool phase 1 (wEQF-1) byl vytvořen v letech 2008 – 2009. Splňuje požadavky na něj kladené tj. je to webová platforma, která poskytuje základní informace o kvalifikacích, kvalifikačních úrovních, umožňuje srovnání národních kvalifikačních rámců mezi sebou a přiřazení k evropskému kvalifikačnímu rámci. Má dobrou grafickou prezentaci, která umožňuje porovnání dvou národních kvalifikačních rámců a evropského kvalifikačního rámce. Nástroj má dvě části – uzavřenou – administrátorskou pro vkládání informací z národních systémů a veřejnou pro prezentaci srovnání. Toto rozdělení na tyto dvě části bude zachováno i do budoucna při vývoji dalších fází. Nevýhodou je obtížné vkládání dat, zejména popis kvalifikačních úrovní i kvalifikací. EQF web tool phase 1 je vytvářený pouze v angličtině.

2) EQF web tool phase 2 (wEQF-2)

Práce na EQF web tool phase 2 (wEQF-2) měly být zahájeny v prosinci 2009 ale došlo k menšímu skluzu prací. Pozitivní je, že v této fázi již bude webový nástroj vytvořen v jazykových mutacích zahrnujících všech 27 jazyků EU tak, aby veřejná část WEB tool byla zpřístupněna všem občanům Evropské unie. Dalším významným krokem, kterým bude systém rozvíjen, je jeho provázanost s národními informačními systémy o kvalifikacích a kvalifikačních úrovních na základě společného protokolu výměny informací.

3) EQF web tool phase 3 (wEQF-3)

Ve 3. etapě vývoje má dojít k propojení všech portálů spravovaných Evropskou komisí především začlenění portálu Ploteus a Eures. V materiálech je tato etapa pouze zmíněna bez specifikace finačních požadavků a harmonogramu. V této etapě dojde k zpřístupnění všech informací o kvalifikacích, povoláních, vzdělávání i uplatnění na trhu práce.

Nahoru