Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v terciární sféře

Kalousková, P.; Praha, NÚOV 2006, 38 stran.  

ke stažení ke stažení (700,09 KB)


Publikace přináší výsledky dotazníkového šetření orientovaného na zjišťování názorů a potřeb zaměstnavatelů působících v terciární sféře, tzn. v sektoru služeb. Předmětem zkoumání je především oblast požadovaných znalostí, schopností a dovedností pracovníků a nároků vůči nově přijímaným zaměstnancům, přičemž zvláštní důraz je kladen na popsání situace absolventů škol. Pozornost je rovněž věnována potřebným a problematickým profesím, resp. oborům vzdělání, formám spolupráce mezi podniky a školami a v neposlední řadě i představám a očekáváním zaměstnavatelů týkajících se dalšího vývoje odborného vzdělávání a školského systému.

Nahoru