Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Práce oborových skupin

Oborové skupiny pracují při Národním ústavu odborného vzdělávání z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Smyslem spolupráce externích odborníků s pracovníky Národního ústavu odborného vzdělávání je především:

  • · zlepšit podmínky pro práce související s tvorbou vzdělávacích programů pro odborné vzdělávání,
  • · přizpůsobovat vzdělávací programy pro odborné vzdělávání měnícím se kvalifikačním požadavkům profesí.

Nyní existuje 25 oborových skupin, které svým zaměřením pokrývají prakticky všechny možnosti profesního uplatnění absolventů středního vzdělávání. Oborové skupiny jsou ustaveny tak, aby co nejúčinněji postihovaly problematiku určitých skupin povolání, k jejichž výkonu se žáci připravují.

Oborové skupiny mají 8 až 16 členů. Jsou složeny z expertů, kteří znají a sledují vývoj ve světě práce, a z odborníků, kteří mají zkušenosti s tvorbou vzdělávacích programů. Toto složení umožňuje shromažďovat aktuální informace o očekávaném vývoji profesí a jejich kvalifikačních nároků a vyvozovat z těchto informací důsledky týkající se konkrétních vzdělávacích programů odborného vzdělávání.

Práce oborových skupin se řídí statutem schváleným náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

Hlavní společné úkoly, na nichž se podílí většina členů oborových skupin, souvisí s tvorbou rámcových vzdělávacích programů.

Jednotlivé oborové skupiny řídí pracovníci Národního ústavu odborného vzdělávání.

Nahoru