Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Pracovní skupina NÚOV

Cílem práce skupiny je zajišťovat pracovní agendu Koordinačního centra EQF a vytvářet prostředí účinně podporující domácí i zahraniční aktivity centra.

Pracovní skupina NÚOV:

 • shromažďuje všechny podněty podpory zavádění EQF v České republice, analyzuje je a vyžadují-li určitou reakci Koordinačního centra, zpracovává návrhy dalšího postupu,
 • informačně a organizačně podporuje činnost Poradní skupiny a Pracovní skupiny EQF Národní rady pro kvalifikace,
 • zajišťuje pracovní agendu Koordinačního centra EQF,
 • zajišťuje komunikaci s dalšími dotčenými tuzemskými subjekty, zejména s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
 • spolupracuje s Národním centrem Europass ČR,
 • zajišťuje komunikaci se zahraničními subjekty, zejména s Evropskou komisí a Cedefop,
 • překládá vybrané zahraniční materiály týkající se EQF do českého jazyka,
 • zpracovává výstupy týkající se realizace EQF a distribuuje je,
 • monitoruje a podporuje kvalitu a transparentnost aktivit a výstupů centra.

Pracovní skupinu NÚOV tvoří tito kmenoví pracovníci Národního ústavu odborného vzdělávání v Praze:

 • náměstkyně ředitele NÚOV v sekci pro kurikulum odborného vzdělávání,
 • vedoucí oddělení pro sociální partnerství a kvalifikace a odborní pracovníci tohoto oddělení,
 • zástupce sekce pro koncepci odborného vzdělávání,
 • vedoucí Národního centra Europass ČR,
 • pracovník NÚOV zodpovědný za koordinaci aktivit Národní sítě pro podporu zajišťování kvality odborného vzdělávání,
 • zástupce řešitelů projektů zaměřených na rozvoj Národní soustavy kvalifikací.

Nahoru